حمایت سازمانهای کارگری س اف د ت (CFDT )، س ژ ت (CGT )، اف اس او( FSU )، سولیدر (Solidaires) و او ان اس آ (UNSA) در فرانسه

سازمان های کارگری در فرانسه س اف د ت (CFDT )، س ژ ت (CGT )، اف اس او( FSU )، سولیدر (Solidaires) و او ان اس آ (UNSA)طی نامه ای به خامنه ای در ٤ ژوئیه ضمن ابراز نگرانی خود از وضعیت رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد و از رهبران شناخته شده کارگری در زندان اعلام کرده و خواستار اقدامات لازم برای انتقال فوری رضا شهابی به بیمارستانی در خارج از زندان و دسترسی به معالجات لازم را شده اند. این سازمانهای کارگری در فرانسه همچنین اعلام کرده اند که حاضر به قبول هزینه درمان رضا شهابی در بیمارستانی در فرانسه هستند و خواستار اجازه سفر وی به این کشور شده اند. رونوشت این نامه به دیگر مقامات رژیم اسلامی از جمله حسن روحانی، رئیس ، صادق لایجانی، رئیس قوه قضائیه ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس ارسال شده است.: متن این نامه از این قرار است:

“سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از ماه ژوئن ٢٠١٠ به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران در زندان بسر میبرد، جلب میکند. در تاریخ اول ژوئن ٢٠١٤ رضا شهابی از بخش ٣٥٠ زندان اوین در تهران به زندان رجائی شهر در کرج منتقل شده است. زندان اخیر، هم محل نگهداری زندانیان سیاسی است و هم بزهکاران عادی که افراد شرور و خشن در میان آن ها فراوانند. رضا شهابی از همان اولین روز انتقالش در اعتراض به این عمل برای چهارمین بار دست به اعتصاب غذا زده است و خواستار بازگشتش به زندان اوین است. لازم به یادآوری است که مصوبات سازمان ملل در رابطه با رفتار با زندانیان، بر جدائی محل نگهداری زندانیان نامتجانس تأکید می ورزد. وضعیت سلامتی رضا شهابی بی اندازه نگران کننده است. پزشکان بیمارستان خواستار انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان شده اند که در صورت مخالفت با آن، خطر فلج شدن نیمه چپ بدنش بسیار است. ما از شما می خواهیم که اقدامات لازم برای انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان و دسترسی به معالجات لازم را فراهم آورید.

با توجه به وخامت وضعیت شهابی، چنانچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نمی باشند، سازمان های سندیکائی فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کنند. در چنین موردی ما از مقامات دولت ایران می خواهیم که به او اجازه سفر به فرانسه را بدهند. ما سندیکاهای فرانسوی درمان وی در یک بیمارستان مناسب را تقبل خواهیم کرد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٨ ژوئیه ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com