فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل درنامه ای از خامنه ای خواستار منع تعقیب داود رضوی شد

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) درنامه ای از خامنه ای خواستار منع تعقیب داود رضوی شد. دادگاه اولیه به داود رضوی بخاطر مبارزاتش با اتهامات امنیتی ٥ سال حکم زندان داده است.دادگاه تجدید […]

جلسه بازپرسی نجیبه صالح‌زاده برگزار شد

جلسه بازپرسی نجیبه صالح‌زاده برگزار شد تشکیل پرونده امنیتی برای نجیبه صالح زاده را شدیدا محکوم میکنیم نجیبه صالح‌زاده همسر محمود صالحی از فعالین کارگری امروز یکشنبه ۸ بهمن‌ماه در شعبه سوم دادگستری شهرستان سقز […]