اول مه، پیام کلارک از نهاد اتئلاف علیه فقر در کانادا در حمایت از کارگران زندانی در ایران

پیام جان کلارک از نهاد اتئلاف علیه فقر در کانادا به مناسبت روز جهانی کارگری و در حمایت از کارگران زندانی در ایران جان کلارک از نهاد ائتلاف علیه فقر در کاناد طی پیامی به […]

به مناسبت اول مه ، روز جهانی کارگر

پیام استفانی  اسمیت رئیس اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا خطاب به کارگران ایران  استفانی اسمیت رئیش اتحادیه کارگران دولتی و خدمات ایران در کانادا در پاسخ به نامه کمپین برای آزادی کارگران زندانی، […]