از فراخوان ربابه رضایی برای نجات جان رضا شهابی وسیعا حمایت کنیم

مقابل وزارت کار ، ساعت ده صبح پنجم دیماه بنا بر بر بیانیه شماره ١١١ کمیته دفاع از رضا شهابی، خانم ربابه رضایی همسر شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد که هم اکنون در زندان […]

وضعیت رضا شهابی نگران کننده است، تشدید احضار فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج

وضعیت رضا شهابی نگران کننده است تشدید احضار فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج   رضا شهابی باید فورا آزاد شود، احضارها باید فورا متوقف شوند بنا بر خبر منتشر شده از سوی سندیکای شرکت […]

آرشیو: موج عظیم پشتیبانی تشکلها و شخصیتهای مختلف ایران و جهان از جعفر عظیم زاده

حمایت جهانی گسترده از کارزار لغو اتهامات امنیتی کارزار لغو اتهامات امنیتی تحت عناوینی  چون “اخلال در نظم و امنیت ملی و..”  یک کارزار بی سابقه اجتماعی است که با بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده […]

گزارش دوم از کمپین  گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی و برای آزادی وی

بنا بر آخرین خبرها محمود صالحی از چهره های سرشناس کارگری که بعد از بازداشتش در ششم آبانماه بدلیل بیماری شدید قلبی به بیمارستان سقز منتقل شده بود، در روز ٢٠ آبان، به زندان مرکزی […]