اطلاعیه شماره ۷۹: به تشديد فشار بر روي فعالين كارگري و زندانيان سياسي در زندان وسيعا اعتراض كنيم

رضا شهابي برای 5 روز مرخصی درمانی از زندان آزاد شد بنا بر گزارشهاي منتشر شده رضا شهابي عضو هيات مديره سنديكاي شركت واحد بعد از 23 روز اعتصاب غذا  و زیر فشار اعتراضات گسترده […]