اطلاعیه شماره ۹۲: شریف ساعد پناه آزاد شد

شریف ساعد پناه با وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد  بنا بر گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ۸ فروردین شریف ساعد پناه عضو این اتحادیه و از هماهنگ کنندگان طومار […]

اطلاعیه شماره 88: تجمع خانواده های زندانی

تجمع دوباره خانواده های کارگران زندانی  همانطور که در اطلاعیه های قبلی به اطلاع رساندیم طی ده روز اخیر ۶نفر از فعالین و رهبران کارگری در شهر سنندج به اسامی شریف ساعد پناه از اعضای […]