اطلاعیه شماره ۱۰۰: بازجویی خلیل کریمی

 احضار و بازجویی خلیل کریمی از رهبران کارگری در شهر سنندج  وحشت جمهوري اسلامي از كارگران را بيش از هر زمان در آستانه اول مه هر سال ميتوان به وضوح شاهد بود. حكومت به سراغ […]

اطلاعیه شماره ۱۰۰: بهنام ابراهیم زاده به زندان اوین بازگردانده شد

با کارزاری جهانی به اقدام جنایتکارانه رژیم اسلامی برای بازگرداندن بهنام ابراهیم زاده به زندان وسیعا اعتراض کنیم قبلا به اطلاعتان رساندیم که جانیان اسلامی با تمدید مرخصی بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته […]

اطلاعیه شماره ۹۹: بازگشت رضا شهابی به زندان

رضا شهابی به زندان اوین بازگردانده شد  در اطلاعیه قبلی به اطلاع رساندیم که جانیان اسلامی با تمدید مرخصی رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد موافقت نکرده است. قرار بود امروز ۲۶ فروردین رضا […]

اطلاعیه شماره ۹۶: بهزاد فرج الهی بازداشت شد

بهزاد فرج الهی یکی دیگر از فعالین کارگری بازداشت شده در شهر سنندج آزاد شد بنا بر خبر منتشر شده از سوی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، بدنبال یک ماه اعتراضات گسترده […]

اطلاعیه شماره ۹۷: مخالفت با مرخصی بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی

جانیان اسلامی با مرخصی بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی مخالفت کردند بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک و رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای […]

اطلاعیه شماره ۹۵: آزادی سه تن از فعالین کارگری

سه تن از فعالین کارگری بازداشتی در شهر سنندج آزاد شدند  بنا بر خبری که به کمپین برای آزادی کارگران زندانی رسیده است، بدنبال یک ماه اعتراضات گسترده علیه دستگیری فعالین کارگری در شهر سنندج […]

اطلاعیه شماره ۹۴: معالجه محمد جراحی

محمد جراحی تحت معالجه درمانی قرار گرفت  در اطلاعیه های قبلی  گزارش کردیم که محمد جراحی از فعالین شناخته شده در شهر تبریز و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری، به سرطان غده […]