اطلاعیه شماره ١٢٥: صدور حکم ٦ ماه زندان دیگر برای شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی ١١ سال حکم زندان دارد صبح روز ١٦ شهریور شاهرخ زمانی عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و از چهره های محبوب و شناخته شده کارگری از زندان رجایی شهر به زندان […]

اطلاعیه شماره۱۲۴:استمداد بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری از تشکلهای کارگری در ایران و جهان

خواستار آادی من شوید تا در کنار فرزند بیمار باشم بهنام ابراهیم زاده فعال و چهره شناخته کارگری طی نامه ای خطاب به کارگران و تشکلهای کارگری، خطاب به سندیکاهای کارگری در ایران و جهان […]