اطلاعیه شماره١٣٠ : اعلام همبستگی فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر با کارگران زندانی در ایران

بدنبال ارسال نامه به سازمانهای کارگری در سراسر جهان  و تماسهای نزدیک با فدراسیون اتحادیه های کارگری در کشور مصر، نامه ای حمایتی از سوی این اتحادیه دریافت کردیم که متن آن ضمیمه است. در […]

اطلاعیه شماره ١٢٩ : صدور حکم ٢٨ روز زندان بیشتر برای بهنام ابراهیم زاده

وضعیت بهنام ابراهیم زاده از فعالین شناخته شده کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، و ابتلای تنها فرزندش نیما به بیماری خطرناک سرطان برای اکثر کارگران و مردم شناخته شده است. علیرغم […]

اطلاعیه شماره ١٢٨: اخبار نگران کننده از رضا شهابی

جمهوری اسلامی در قبال وضع جسمانی رضا شهابی مسئول است حتما از وضعیت جسمانی نگران کننده رضا شهابی از چهره های شناخته شده کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای واحد در زندان جمهوری اسلامی خبر […]

اطلاعیه شماره ١٢٧: یک همبستگی پر شور با کارگران زندانی در ایران

روز ٢١ اکتبر به ابتکار یوران گوستاوسون همکار کمپین برای آزادی کارگران زندانی در سوئد، تعدادی از کارگران اتحادیه شهرداری با در دست داشتن عکس هایی از کارگران زندانی در ایران همبستگی خود را با […]

اطلاعیه شماره ١٢٦: رضا شهابی نیاز به درمان فوری دارد

جمهوری اسلامی در قبال وضع جسمانی رضا شهابی مسئول است اخبار نگران کننده ای هر روزه از رضا شهابی از چهره های شناخته شده کارگری در زندان بگوش میرسد. مدتهاست که رضا از درد کمر […]