اطلاعیه شماره ١٤٦:آخرین اخبار از شاهرخ زمانی، رسول بداغی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده چهار چهره شناخته شده کارگری در زندان

شاهرخ زمانی و رسول بدغی از سلول انفرادی به بند ١٢ منتقل شدند بنا بر اخبار منتشر شده روز شنبه ٢٦ بهمن که ماموران ... Read More