اطلاعیه شماره١٥٣ : بهنام ابراهیم زاده در حمایت از شاهرخ زمانی دست به اعتصاب غذا زد

قبلا به اطلاع رساندیم که  روز ٢٠ اسفند جانیان اسلامی شاهرخ زمانی از چهره های شناخته شده کارگری در شهر تبریز را از سالن ١٢ زندان رجایی شهر به زندان قزل حصار تبعید کردند.   در […]

اطلاعیه شماره ١٥٢: شاهرخ زمانی بیست و نه روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرد با حمایت از خواستهای او، بخواهیم که شاهرخ به اعتصاب غذایش پایان دهد

 شاهرخ زمانی از چهره های شناخته شده و محبوب کارگری در شهر تبریز و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، هم اکنون در بیست و نهمین روز اعتصاب غذای خود بسر میبرد. روز ٢٠ اسفند […]