راهپیمایی تعدادی از کارگران اتحادیه ساختمانی و کشتیرانی در سیدنی در حمایت از کارزار دوم اوت و در همیستگی با رضا شهابی و کارگران زندانی

کارگران شعار “رضا شهابی را آزاد کنید”، کارگران ایران را آزاد کنید را سر دادند روز ٢٩ ژوئیه ارسلان ناظری ع... Read More

گزارش تکمیلی از ١٢ ژوئیه (٢١ تیر) روز جهانی حمایت از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده و جنب و جوش در ایران و در جهان در حمایت از رضا شهابی و کارگران زندانی

کمپین در حمایت از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده ادامه دارد کمپین برای آزادی کارگران زندانی طی فراخوانی در ١٥ ... Read More