پرونده سازی جدید برای بهنام ابراهیم زاده به جرم «اغتشاش» در زندان؛ بهنام در اعتصاب غذا بسر میبرد

بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری از ١٣ اردیبهشت تا کنون در انفرادی ٢٠٩ و زیر بازجویی و شکنجه قرار دارد. بنا بر گزارش منتشر شده از سوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم […]

گزارشی از دوم اوت یک روز اعتراض جهانی در حمایت از رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده ، شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی در ایران

چرا فراخوان دوم اوت را دادیم؟ دوم اوت (١١ مرداد) یک روز اعتراض جهانی در ادامه کارزار ما در حمایت از رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی در ایران بود. […]

گزارش تصویری از آکسیون حمایت از کارگران زندانی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی در رابطه با وضعیت کارگران زندانی رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی سه چهره دفاع از آزادیخواهی و انسانیت در زندانهای رژیم اسلامی، کمپینی را به پیش میبرد […]