اتحادیه سراسری کارگران تولیدی استرالیا با حمایت خود از کارگران زندانی خواستار انزوای سیاسی جهانی جمهوری اسلامی شدند.

بدنبال تلاش های ارسلان ناظری از همکاران کمیته همبستگی بین المللی کارگری- ایران و کمپین برای آزادی کارگران زند... Read More