به كارزار “بهنام را آزاد کنید” بپیوندید وضعیت بهنام ابراهیم زاده نگران کننده است

بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، فعال دفاع از حقوق کودک و از رهبران و چهره های شناخته شده و محبوب کارگری در ایران است. او  هم اکنون در وضعیت نگران […]

امروز بیست و پنجمین روز اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده از رهبران کارگری در زندان رجایی شهر است.

خواست او بازگرداندن فوری او به بند زندانیان سیاسی سالن ١٢ است. امروز ٢٧ دسامبر بهنام به جای انتقال به بند زندانیان سیاسی به بند دو زندان رجایی شهر منتقل شد. و او با پافشاری […]

وضعیت بهنام ابراهیم زاده بشدت اضطراری است اگر به خواست او جواب داده نشود از فردا دست به اعتصاب غذای خشک میزند

    اطلاعیه شماره ٢٠٨  امروز ٥ دی ماه ( ٢٦ دسامبر) ، بیست و چهارمین روز اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده است. بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده و محبوب کارگری و فعال […]

بهنام ابراهیم زاده با گرفتن قول رسیدگی به خواستهایش به اعتصاب غذای خشک خود پایان داد

اطلاعیه شماره ٢٠٧ در اطلاعیه شماره قبل گزارش کردیم که بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته شده کارگری بدنبال ٢٠ روز اعتصاب غذا در وضعیت جسمانی بدی بسر میبرد. خصوصا اینکه بهنام سه روز […]

بهنام ابراهیم زاده در وضعیتی نگران کننده بسر میبرد با کارزاری جهانی از بهنام ابراهیم زاده و خواستهایش حمایت و پشتیبانی کنیم

اطلاعیه شماره ٢٠٦ امروز ١ دی بیستمین روز است که بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری در اعتصاب غذا بسر میبرد و سه روز است که او در اعتصاب غذای خشک بسر میبرد. […]

اطلاعیه شماره ٢٠٥ (بهنام ابراهیم زاده)

محاکمه بهنام ابراهیم زاده و تبعید او به بند ١ اندرزگاه رجایی شهر اطلاعیه شماره ٢٠٥ بهنام ابراهیم زاده روز ١٢ آذر بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری در دادگاهی به ریاست “قاضی […]