اطلاعیه شماره ٢٥٣: آخباری از کارگران و معلمان زندانی و محاکمه فعالین و رهبران کارگری تاکید کارگران زندانی و معلمان در بند بر حقوق پایه ای حق تشکل، حق اعتصاب و آزادی بیان

دومین جلسه محاکمه محمود صالحی و محاکمه کورش بخشنده بنا بر خبر منتشر شد ه از سوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد روز پنجشنبه ٢٩ مرداد جلسه محمود صالحی از چهره های شناخته شده […]

اطلاعیه شماره٢٥٢: بهنام ابراهیم زاده به هفت سال و ده ماه و پانزده روز حبس دیگر محکوم شد بهنام باید فورا آزاد شود

بنا بر اخبار منتشر شده بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده و محبوب کارگری در دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی به هفت سال و ده ماه و پانزده روز حبس دیگر محکوم شد. در […]

اطلاعیه شماره ٢٥١:محمود باقری معلم زندانی آزاد شد بازداشت و انتقال آرام و فواد زندی به زندان مرکزی سنندج

روز ٢٦ مرداد محمود باقری از اعضای هیات مدیره کانون معلمان ایران پس از طی دوران محکومیتش با احتساب ٣٧ روز مرخصی، از زندان اوین آزاد شد. آزادی وی را به او و خانواده اش، […]

اطلاعیه شماره ٢٥٠ : ١٤ نفر از معلمان بازداشتی اعتراضات دهم اسفند فردا محاکمه میشوند

فردا ٢٤ مرداد ١٤ نفر از معلمان بازداشتی دهم اسفند در دادگاه مجتمع قضایی ولیعصر محاکمه میشوند. به این احضارها وسیعا اعتراض کنیم. ده اسفند نقطه عطف مهمی در دور جدید اعتراضات معلمان بود. در […]