اطلاعیه شماره ٢٦٠:فدراسيون شوراها و اتحاديه هاي كارگري عراق جمهوری اسلامی را بخاطر مرگ شاهرخ زمانی در زندان محکوم کرد

فدراسیون شوراها و اتحادیه های کارگری عراق طی بیانیه ای در ١٩ سپتامبر ٢٠١٥ با حمایت از مبارزات کارگران ایران، ج... Read More