اطلاعیه شماره ٢٧٣: اتحادیه کارگران خدمات دولتی و خصوصی بریتیش کلمبیا در کانادا خواستار پیگیری مرگ مشکوک شاهرخ زمانی در زندان شد

در پی تلاشهای مسعود ارژنگ از اعضای کمیته همبستگی بین المللی کارگری – ایران و کمپین برای آزادی کارگران زندانی BCGEU   یکی از بزرگترین و متنوع ترین اتحادیه های کارگری در بریتیش کلمبیا که در […]

اطلاعیه ٢٧٤:آی ال او از پیگیری موضوع مرگ مشکوک شاهرخ زمانی خبر میدهد

در اطلاعیه های قبلی از  نامه اتحادیه کارگران خدمات دولتی و خصوصی بریتیش کلمبیا در کانادا  (BCGEU ) یکی از بزرگترین و متنوع ترین اتحادیه های کارگری در بریتیش کلمبیا که در برگیرنده ٦٥٠٠ کارگر […]