اطلاعیه شماره ٢٩١: بیانیه مشترک هفت تشکل کارگری در محکومیت احکام زندان علیه فعالین و رهبران کارگری

هفت تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و کمیته […]

اطلاعیه شماره ٢٩٢:احکام جدید زندان برای فعالین کارگری رضا شهابی به ١ سال زندان محکوم شد

تشدید فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری، دستگیری فعالین معترض کارگری از جمله سیاستهای دوره اخیر دولت روحانی به منظور ایجاد زمینه برای تشدید سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت و در تقابل با جنبش اعتراضی […]

اطلاعیه شماره ٢٨٩:همبستگی جهانی با کارگران ایران گسترده تر میشود

يک نوع قابل توجه از همبستگي جهاني کارگري در حمایت از مبارزات کارگران ایران، حمایت از کارگران زندانی است.  نامه مشترک دبيرکل سنديکاهاي CFDT، CFE-CGC، CFTC، CGT، FSU، اتحاديه سنديکاهاي همبستگي و UNSA به فرانسوا […]

اطلاعیه شماره ٢٨٦:نامه مشترک سندیکاهای فرانسه به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فرانسه همزمان با سفر روحانی به پاریس

همزمان با سفر روحانی به پاریس، دبیرکل سندیکاهای CFDT، CFE-CGC، CFTC، CGT، FSU، اتحادیه سندیکاهای همبستگی و UNSA در نامه مشترکی به فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور و لوران فابیوس وزیر  نوشتند: “خبرهای بسیار نگران‌کننده‌یی به‌طور مداوم […]