اسماعیل عبدی به مکان نامعلومی منتقل شد ضرب و شتم و بازداشت مجدد رسول بداقی انتقال بهنام ابراهیم زاده به بند دارالقران زندان رجایى شهر

اسماعیل عبدی به مکان نامعلومی انتقال داده شد بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران بعد از ظهر روز ١٩ اردیبهشت اسماعیل عبدی از رهبران جنبش اعتراضی معلمان از بند ٨ […]

فراخوان به مناسبت اوّل ماه مه ۲۰۱۶، در همبستگی با کوشندگان سندیکایی در ایران

به آزادی‌های سندیکایی احترام بگذارید؛ رهبران سندیکایی زندانی در ایران را آزاد کنید. در ژانویهٔ ۲۰۱۶ [دی ۹۴] دولت ایران توافق‌نامه‌ای را در مورد اجرای معاهده‌های بین‌المللی و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینهٔ […]