احضار وتهدید فعال کارگری زندانی سیاسی بهنام ابراهیم‌زاده

آخرین خبر از وضعیت بهنام ابراهیم زاده فعالین کارگری و مدافع حقوق کودک حاکی از اینست که صبح روز چهارشنبه ٣١ شهریور یوسف مرادی رئیس حفاظت زندان گوهردشت، بهنام را احضار و به ممانعت از […]