آخرین خبر ها از کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات

دستگیری مظفر صالح نیا فشار برای بازگرداندن جعفر عظیم زاده به زندان پایان اعتصاب غذای رضا شهابی بهنام ابراهیم زاده آزاد شد واله زمانی همچنان در زندان است – امروز ٥ مهرماه اعتصاب غذای رضا […]

تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد ودانشجویان وتعدادی از معلمان وفعالین کارگری در حمایت از رضا شهابی

از ساعت ده صبح روز ٣ مهر به فراخوان سندیکای واحد تجمعی اعتراضی در حمایت از رضا شهابی عضو هیات مدیره این سندیکا در مقابل وزارت کار برپا شد. کارگران شرکت واحد، دانشجویان و تعدادی […]

نامه اعتراضی جو هارتمن دبیر کل شورای اتحادیه های کارگری ونکوور و حومه  به پایمال کردن حقوق پایه ای کارگران در ایران

بدنبال تماس مسعود ارژنگ عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کانادا و در پاسخ به نامه های درخواستی این    کمپین برای حمایت از کارگران زندانی در ایران ، جو هارتمن دبیر کل شورای […]

پیام همبستگی سعید نعما دبیر کل کنفدراسیون عمومی سندیکاهای کارگران و کارکنان عراق

در اعتراض به سرکوبگری های حکومت اسلامی سعید نعمه ناصر دبیر کل کنفدراسیون عمومی کارگران و کارکنان عراق و عضو شبکه همبستگی کارگران در خاورمیانه و شمال آفریقا در پاسخ به نامه ارسالی از سوی […]

تجمع در حمایت از زندانیان سیاسی در مقابل زندان گوهردشت کرج و دستگیری ٤ نفر

از ساعت ٩ صبح روز ٢٢ شهریور بنا بر فراخوانی خانواده های زندانیان سیاسی در گوهردشت که در اعتراض به وضع اسفنا   ک زندانها در اعتصاب غذا بسر میبرند  و رضا شهابی در مقابل […]