در حمایت از رضا شهابی و زندانیان سیاسی در گوهر دشت

اعتراض برای آزادی کارگران زندانی، اعتراض برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی ابعاد گسترده ای بخود گرفته است و بیش از هر وقت خیابانی شده است. ١٤ شهریور به فراخوان خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی […]

حمایت اتحادیه جهانی اینداستریال از کارگران ایران

حمایت اتحادیه جهانی اینداستریال از کارگران ایران والتر سانچز، دبیرکل اتحادیهٔ جهانی اینداستریال طی نامه ای در پنجم سپتامبر به مقامات ایران خواستار آزادی کارگران زندانی و رعایت حقوق بنیادین کارگران ایران میشود این اتحادیه […]

طنین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد در مقابل مجلس  اسلامی

تجمع اعتراضی در مقابل مجلس اسلامی در حمایت از رضا شهابی روز ١٤ شهریور کارگران شرکت واحد به همراه دانشجویان و دیگر فعالین کارگری و معلمان در مقابل مجلس و خیابان های اطراف آن در […]

در ادامه کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات

اعتراض علیه حکم شلاق شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتراض به بازگرداندن رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد به زندان و محکومیت او به ٩٢٨ روز دیگر، اعتراض به […]

کارگران علیه حکم بربریت شلاق و دستگیری ها

حکم شلاق شاپور احسانی راد نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه و از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با واکنش  اعتراض بسیاری روبرو و شده است. شاپور احسانی راد در بیستم مرداد ماه از سوی […]

احکام شنیع شلاق و زندان را محکوم کنید-نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان

شاپور احسانی راد  کارگر اخراجی و نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه، از اعضای اتحادیه آزادی کارگران ایران که در اردیبهشت ۹۴ به اتهام تحریک کارگران نورد لوله صفا و اخلال در نظم عمومی به زندان […]