حکم شلاق برای شاپور احسانی راد توحش و گستاخی است

بنا بر خبر محمد علی جداری فروغی وکیل شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد  نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه که در اردیبهشت ۹۴ با شکایت رستمی صفا کارفرمای کارخانه های نورد لوله […]

باز گرداندن مجدد رضا شهابی به زندان محکوم است

رضا شهابی باید فورا آزاد شود به گزارش منتشر شده از سوی سندیکای شرکت واحد رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد برای جلوگیری از ضبط ملک وثیقه گذار توسط دادستانی همراه باتعدادی […]

در حمایت از بیانیه ١٣٠ فعال کارگری و معلمین

اسماعیل عبدی دبیرکل سابق وعضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران که پس از اعتصاب غذای سخت ٣٨ روزه درمرخصی بسر می برد، در پنجم مردادماه از مقابل منزلش توسط مامورین امنیتی به شیوه ای وحشیانه […]

٥٣ کارگر احضار شده نیشکر هفت تپه با قرار وثیقه آزاد شدند

پرونده های امنیتی علیه کارگران باید فورا بسته شود روز یکشنبه ١٥ مرداد ۵۳ کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شعبه اول دادیاری دادگاه شوش تفهیم اتهام شدند. همزمان تعداد قابل توجهی از […]