آرشیو: موج عظیم پشتیبانی تشکلها و شخصیتهای مختلف ایران و جهان از جعفر عظیم زاده

حمایت جهانی گسترده از کارزار لغو اتهامات امنیتی کارزار لغو اتهامات امنیتی تحت عناوینی  چون “اخلال در نظم و امنیت ملی و..”  یک کارزار بی سابقه اجتماعی است که با بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده […]

گزارش دوم از کمپین  گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی و برای آزادی وی

بنا بر آخرین خبرها محمود صالحی از چهره های سرشناس کارگری که بعد از بازداشتش در ششم آبانماه بدلیل بیماری شدید قلبی به بیمارستان سقز منتقل شده بود، در روز ٢٠ آبان، به زندان مرکزی […]

گزارشی از کمپینی گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی

محمود صالحی آزاد باید گردد روز شنبه ششم آبانماه سال جاری محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران در حالیکه دستگاه دیالیز به او وصل بود، برای گذراندن یکسال حکم توسط مامورین جنایتکار لباس […]