تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد ودانشجویان وتعدادی از معلمان وفعالین کارگری در حمایت از رضا شهابی

از ساعت ده صبح روز ٣ مهر به فراخوان سندیکای واحد تجمعی اعتراضی در حمایت از رضا شهابی عضو هیات مدیره این سندیکا در مقابل وزارت کار برپا شد. کارگران شرکت واحد، دانشجویان و تعدادی از معلمان و فعالین کارگری در آن شرکت داشتند.  در این حرکت اعتراضی تجمع کنندگان با شعارهایی چون شهابی شهابی آزاد باید گردد، آزادی شهابی خواسته فوری ماست، کارگر زندانی آزاد باید گردد، کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد، شهابی، بهشتی، عبدی آزاد باید گردند، کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردند، کارگر، دانشجو، معلم اتحاد اتحاد، هپکو زنده باد، آذرآب پاینده باد، ازاراک تا تهران کارگران در زندان، وزیر کار ایران، دشمن کارگران، همبستگی خود را با رضا شهابی، با کارگران و معلمان زندانی و با کارگران آذر آب و هپکو اعلام کرده و اعتراض خود را به سرکوبگری های حکومت اعلام داشتند. تجمع کنندگان همچنین با شعار شهابی آزاد نشه، این وضع ادامه داره، بر ادامه تجمعات اعتراضی خود تاکید کردند.

قبل از آن نیز تجمع دیگری به فراخوان ربابه رضایی همسر او در تاریخ ١٤ شهریور ماه مقابل مجلس برپا گردید و شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد، رضا شهابی در مقابل مجلس و خیابانهای اطرافش طنین انداخت. همچنین رانندگان بخش هایی از خطوط بی آر تی شرکت واحد در روز بیست و دوم شهریور در حمایت از آزادی رضا شهابی چراغ های اتوبوس را روشن کرده بودند.

رضا شهابی از ١٧ مرداد در اعتراض به بازگرداندن مجدد وی به زندان و محکوم کردن وی به ٩٦٨ روز حبس دیگر در اعتصاب غذا بسر میبرد و حالش وخیم گزارش میشود.

علیرغم اینکه رضا شهابی دوره محکومیتش را سپری کرده است و با وجود اینکه نامه آزادی اش به تاریخ ۹۴/۶/۲۴ را در پرونده خود دیده است، مقامات قضایی تمامی مدت مرخصی پزشکی وی را غیبت محسوب کرده و او را به ٩٦٨ روز دیگر حبس محکوم کرده اند. رضا شهابی اکنون در سالن ١٠ زندان رجایی شهر منتقل شده است. هم اکنون کارزاری در حمایت از رضا شهابی و علیه احکام امنیتی در جریان است. سندیکای شرکت واحد طی طوماری اعتراض خواستار حمایت از رضا شهابی شده است. تشکلهای کارگری مختلف، فعالین و رهبران کارگری طی بیانیه ای بازگرداندن رضا شهابی به زندان و حکم حبس جدید او را محکوم کرده اند و خواستار آزادی بدون قید و شرط رضا شده اند. طومارهایی اعتراضی از سوی فعالین کارگری و معلمان در حمایت از رضا شهابی و خواستهایش منتشر شده است. در سطح بین المللی نیز کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط رضا شهابی شد

دبیرکل کنگره اتحادیه های کارگری (تی یو سی)، خانم فرانسس او گرادی، در نامه ای خطاب به سفیر ایران در بریتانیا، از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواسته است که فعال کارگری، رضا شهابی، را فوری آزاد کند و تصمیم دولت مبنی بر عدم پذیرش مرخصی پزشکی او را محکوم کرده است.

تا کنون مارک هانکوک، ریاست کشوری و چارلیز فلوری، دبیر و خزانه دار کشوری کارگران خدمات عمومی کانادا، شارون بارو دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ های کارگری (آی تی یو سی)، نج سندیکای عمده ی کارگران فرانسه، سِ. اِف .دِ.تِ؛ سِ. ژِ.ت؛ اونسا؛ اتحادیه سندیکائی سولیدر و افِ. اِس. او (فرهنگیان) ، سندیکاهای کارگران در سوئد از جمله لارش لیندگرن، دبیر اتحادیه سراسری کارگران ترانسپورت سوئد (61000 عضو) ، آندرش فربه دبیر اتحادیه سراسری فلز سوئد (313000 عضو )، اتحادیه کمونال سوئد( 500000 عضو)، اتحادیه سراسری کارگران در سوئد (ال.او 1467417 عضو) فرد هان، رئیس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا-انتاریو و دنیس مارتینز،عضو کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا-ا نتاریو طی نامه هایی سرگشاده به مقامات ایران ضمن اعتراض به بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان و اعلام حمایت از خواستهای او، اعتراض خود را نسبت به فشار به رهبران و فعالین کارگری و امنیتی کردن مبارزات اعلام داشته و خواستار آزادی فوری رضا شهابی و پایان دادن به دستگیری فعالین کارگری و اجتماعی شده اند. کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات از جمله برای آزادی رضا شهابی با قدرت ادامه دارد.

کمپین برای آزادی کارگران زندان

shahla.daneshfar2@gmail.com

٣مهر٩٦، ٢٥سپتامبر٢٠١٧