گزارشی از کمپینی گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی

محمود صالحی آزاد باید گردد

روز شنبه ششم آبانماه سال جاری محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران در حالیکه دستگاه دیالیز به او وصل بود، برای گذراندن یکسال حکم توسط مامورین جنایتکار لباس شخصی جمهوری اسلامی در جلوی درب بیمارستان بازداشت و به زندان سقز انتقال یافت. دستگیری وحشیانه محمود صالحی با موجی از خشم و اعتراض روبرو شده است و هم اکنون کارزاری گسترده در محکومیت دستگیری وی و برای آزادی او و تمامی زندانیان سیاسی در جریان است.

محبوس نمودن محمود صالحی در شرایطی که وی بدلیل از دست دادن کلیه هایش، هفته ای دوبار بایستی دیالیز شود، و نیز بدلیل مشکلات عدیده قلبی و عروقی همواره باید تحت نظر پزشک باشد، یک جنایت آشکار است. بنا بر آخرین خبرها هم اکنون محمود صالحی در بیمارستان قلب بستری است و خانواده وی و همگان نگران حال او هستند. بنا بر خبرها سه شنبه ۱۶ آبان ماه بستگان محمود صالحی موفق به دیدار وی در بیمارستان نشدند. گویا او با افسر نگهبان در بیمارستان درگیر شده و پس از این درگیری حالش رو به وخامت گذاشته بود و  در ادامه این اتفاق بعد از مراجعه بستگان محمود صالحی برای ملاقات، با ممانعت مسئولین مواجه شده و موفق به ملاقات وی نشدند. اما در روز ١٧ آبان ملاقات صورت گرفته و وضعیت او مساعد تر از روز قبل گزارش شده است. به گفته خانواده صالحی، پزشک معالج توصیه کرده است که او برای ادامه معالجه قلب باید به یکی از بیمارستانهای تهران، تبریز و یا اورمیه اعزام شود. محمود صالحی منتظر جوابیه  نامه دادگاه سنندج و اجازه انتقال او به شهر های دیگر  را برای انجام جراحی قلب میباشد.جمهوری اسلامی در قبال جان او مسئول است.

محمود صالحی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در روز ۲۵ شهریورماه ۹۴ با اتهامات امنیتی ای چون عضویت در “تشکلهای معارض کشور” و “تبلیغ علیه نظام” به ۹ سال حبس محکوم شد. این حکم پس از اعتراض محمود صالحی در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به یکسال حبس تبدیل گردید.

بیانیه های اعتراضی در محکومیت دستگیری محمود صالحی و خواست آزادی فوری او:

-اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای در ششم آبانماه بازداشت محمود صالحی را قویا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او و همه فعالین در بند جنبش کارگری و معلمان شده است.  در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:”بازداشت فعالین برجسته جنبش معلمان از اسماعیل عبدی تا محمود بهشتی لنگرودی و محسن عمرانی و مختار اسدی، و فعالین برجسته جنبش کارگری همچون رضا شهابی، صدور دستور و اجرائی شدن ضبط وثیقه جعفر عظیم زاده و اینک دستگیری محمود صالحی علیرعم بیماری حاد قلبی و دیالیز دائم کلیه، چیزی جز بیانگر تشدید سرکوب عریان و چنگ و دندان نشان دادن به طبقه کارگر برای تمکین به شرایط برده وار موجود و مهار سیل اعتراضات کارگران و معلمان و مردم زحمتکش ایران نیست. بازداشت سیستماتیک فعالین بر جسته جنبش کارگری و معلمان، بیش و قبل از اینکه نشانی از تمکین طبقه کارگر ایران به وضعیت جهنمی موجود داشته باشد مهر ترس و واهمه حکومتگران از میلیونها کارگری را بر خود دارد که اینان هست و نیست شان را به یغما برده اند. بی تردید تداوم سیاست سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت فعالین برجسته معلمان و جنبش کارگری، موج برگشت عظیم  و توفنده ای راعلیه چنین سیاستهایی با خود به همراه خواهد آورد.”.

در بخش پایانی این بیانیه نیز ضمن جلب توجه همه نهادهای بین المللی کارگری و حقوق بشری به نقض بدیهی ترین حقوق انسانی طبقه کارگر ایران و بطور اخص وضعیت محمود صالحی و اعلام اینکه مسئولیت وارد شدن هر گونه لطمه جسمانی به محمود صالحی مستقیما بر عهده بالاترین مقامات امنیتی، قضائی و شخص رئیس جمهور است، چنین آمده است:”ما در اتحادیه آزاد کارگران، طبقه کارگر ایران و طبقه کارگر جهانی در مقابل چنین رفتارهای  ضد انسانی علیه فعالین جنبش کارگری سکوت نخواهیم کرد و با تمام توان از محمود صالحی به دفاع بر خواهیم خاست.”.

-انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه طی بیانیه ای در ششم آبانماه دستگیری محمود صالحی را محکوم و در بخشی از آن چنین آمده است:”احضارها، اذیت و آزارهای مداوم فعالین و بازداشت و زندانی کردن پی در پی چهره ها و فعالین سرشناس چنبش کارگری و معلمی در دوره یک ساله اخیر عکس العمل بی حاصل مدافعان وضع موجود و بقای شرایط دزدی و چپاول در ازای به فقر و فلاکت کشاندن اکثریت جامعه است که اعتراضات به خروش آمده این اکثریت به تنگ آمده در خیابان و میدان های شهرها عملا هیچ روزنه ای برای برون رفت از این خروش سیل آسا را بر آمران سرکوب باز نگذاشته است و زندانی کردن محمود صالحی نیز عایدی جز افزودن بر خشم کارگران و دیگر مزدبگیران محروم و عزمشان بر تداوم اعتراضات نخواهد داشت.محمود صالی و همه فعالین زندانی باید فورا آزاد شوند و هر گونه تعقیب و اذیت و آزار ممنوع گردد.”.

– سندیکای کارگران شرکت واحد طی بیانیه ای در هشتم آبانماه دستگیری محمود صالحی را محکوم و چنین مینویسد:” دستگیری و زندانی کردن آقای محمود صالحی را بشدت محکوم میکند و هرگونه برخورد های امنیتی و پلیسی را با فعالین کارگری و صنفی محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط محمود صالحی و رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر فعالین صنفی در بند می باشد و اعلام می دارد هرگز با فشار و تهدید وزندان ، کارگران از مطالبات به حق خود عقب نشینی نخواهند کرد.” .

– سندیکای نیشکر هفت تپه طی بیانیه ای در پانزدهم آبانماه بازداشت محمود صالحی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی و دیگر کارگران و فعالین اجتماعی در بند شده است. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: “بدنبال موج بازداشت های اخیر فعالین کارگری در آستانه روند تعیین حداقل دستمزد و برای ایجاد فضای سرکوب و رعب در مقابل اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری، محمود صالحی، فعال کارگری از مقابل درب بیمارستانی که برای مداوا مراجعه کرده بود ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی سقز منتقل گردید. هم اکنون نیز بعلت عارضه قلبی از زندان به یک بیمارستان اعزام گردیده است. “.

– جمعی از کارگران و فعالین اجتماعی به اسامی عبدالله بلواسی، واحد سیده، یوسف آب خرابات، یدی قطبی، عباس کریمی، فردین میرکی، بهرام گرگان، سید علی حسینی و یدی صمدی طی بیانیه ای دستگیری محمود صالحی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وی شده اند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:” دفاع از ابتدایی ترین حقوق صنفی و سندیکایی اقشار مختلف طبقه کارگر در حالی با برخورد تند امنیتی و قضایی روبرو میگردد که هزاران کارگر در مقابل ظلمهای آشکار و نهانی که از جانب کارفرمایان و حامیانشان بدانها روا میگردد، فاقد هرگونه تشکل خودساخته و مستقل کارگری هستند. ما جمعی از کارگران و فعالین کارگری معتقدیم فعالیت در راستای احقاق حق، بخصوص ایجاد تشکلهای مستقل و خودساخته کارگران نه تنها نمی تواند جرم تلقی گردد بلکه از بدیهی ترین حقوق اجتماعی ما کارگران میباشد.  از همین رو ضمن محکوم نمودن بازداشت فعالین جنبش کارگری بویژه زندانی نمودن محمود صالحی که در بستر بیماری بسر می برد،ادامه بازداشت وی در چنین شرایطی را بسیار نگران کننده میدانیم. لذا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمود صالحی و تمامی فعالین جنبش کارگری دربند هستیم.”.

-جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهرستان بانه در اعتراض به دستگیری محمود صالحی مینویسند:” جرم محمود صالحی اختلاس، فساد اقتصادی و اداری نیست. جرم محمود صالحی اخلالگری و گردنه گیر بودن نیست. بلکه تنها جرم ایشان دفاع از طبقه کارگر و محرومان جامعه برای رسیدن به حقوق انسانی و مسلم انان است. بلکه جرم ایشان دفاع از آزادی و برابری انسانهاست برای استفاده از نعمات موجود به طور یکسان….پس جای محمودصالحی و صالحیها زندان نیست و ما جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهرستان بانه، ضمن محکومیت به بند کشیدن محمود صالحی ، خواستار آازادی هر چه سریعتر این کارگر زندانی هستیم “.

جمعی از معلمان، کارگران و مردم معترض طی طوماری اعتراضی دستگیری محمود صالحی، را محکوم و خواستار امضای آن از سوی همگان و اعتراض وسیع به دستگیری وی شده اند. در این بیانیه ضمن اشاره به چگونگی دستگیری محمود صالحی در حین دیالیز در بیمارستان سقر و محکومیت آن چنین آمده است: زندانی شدن فعالین صنفی و کارگری با وضعیت جسمانی وخیم و عدم مداوا و درمان جدی آنها بصورت آگاهانه در سالهای اخیر منجر به مرگ تعدادی از فعالین کارگری از جمله محمد جراحی و شاهرخ زمانی شده است. به همین جهت بدون شک مسئولیت مستقیم مخاطرات جانی و سلامت این فعال کارگری بر عهده ی صادر کنندگان حکم ناعادلانه ی زندان علیه این فعال دلسوز بوده و لازم است که مسئولان و بانیان چنین احکامی در برخورد خود تجدیدنظر نمایند. ما امضاکنندگان زیر خواهان آزادی فوری و بی قیدوشرط محمود صالحی و پایان بخشیدن به صدور احکام ناعادلانه علیه همه فعالین صنفی و کار گری هستیم.”.

جمعی از فعالین کارگری، اجتماعی و معلمان مریوان طی بیانیه ای در هفتم آبانماه دستگیری محمود صالحی این چهره شناخته شده کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:”کوروش بخشنده – شاهرخ زمانی و در فاصله ای نه چندان دور محمد جراحی از آندسته انسان هایی هستند که در اوج جسارت و از خود گذشتگی قربانی مناسبات ضدبشری سیستم سرمایه داری شده اند . ما جمعی از فعالین گارگری ، اجتماعی و معلمان مریوان ضمن محکومیت شدید دستگیری این چهره محبوب جنبش کارگری خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان هستیم ، در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه اتفاق ناگواری که جان محمود را به خطر اندازد بر عهده بانیان دستگیری و زندان این فعال کارگری است.”.

-جمعی از فعالین علیه بیکاری- تهران، سنندج و کامیاران در محکومیت بازداشت و زندانی نمودن محمود صالحی چنین نوشته اند:” در مقابل حذف فیزیکی و از میان برداشتن سیستماتیک و هدف‌مند فعالین کارگری نباید سکوت کرد.”. و بالاخره فرهنگیان وکارگران گروه تلگرامی نوزده اسفند بازداشت محمود صالحی را به شدت محکوم کرده و خواهان  آزادی بدون قید وشرط او شده است.

در همین رابطه رهبران و چهره های شناخته شده کارگری در بیانیه های مستقل خود انزجارشان را علیه دستگیری محمود صالحی اعلام داشته و خواستار آزادی فوری وی و لغو تمامی احکام صادر شده امنیتی برای فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض شده اند. از جمله در هفته گذشته جوانمیر مرادی عضو هیات مدیره انجمن صنفی برق و فلز کرمشانه در بیانیه ای تحت عنوان” نگذاریم با زندانی کردن پی در پی فعالین و ایجاد فضای رعب، امسال شرایط را برای تحمیل دستمزد بارها زیر خط فقر فراهم کنند، عثمان اسماعیلی از یاران نزدیک محمود صالحی در گفتگو با برنامه رودررو در کانال جدید و بهنام ابراهیم زاده چهره سرشناس کارگری در بیانیه ای خواستار آزادی فوری محمود صالحی شده اند. در بخشی از بیانیه بهنام ابراهیم زاده چنین آمده است:”بازداشت محمود صالحی قویا محکوم است. جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی اش،  مسئول مستقیم  هرگونه آسیب جسمانی و روحی به او هستند و باید در برابر خانواده و مردم و کارگران ایران و در مقابل وجدان و افکار عمومی جهان پاسخگو باشند. محمود صالحی باید فورا وبی قید وشرط آزاد شود.”. عثمان اسماعیلی نیز در گفتگو با رودررو میگوید:” محمود صالحی تنها همسر نجیبه صالح زاده  و پدر سامرند نیست. محمود صالحی مربوط  به جنبش کارگری است، مربوط به انسانیت است. او بخاطر شهامتش بر علیه نابرابری، سینه سپر کرده است. او یک سوسیالیست واقعی گراست. همیشه از محمود صالحی میترسند چون در توده مردم جا دارد. انسانها آزادند هر باوری داشته باشند. هیچ انسانی نباید بخاطر باورش، اعتقاداتش، رنگش، نژادش و دینش نباید زندانی شود. آیا تا حالا از ما پرسیدند دست رنجتان را کجا خرج کنیم؟ ما میگیم دسترنج طبقه کارگر که سرازیر میشه  تو خرانه دولت، خرج مردم بشه. دادستان سقز، محمود صالحی را آزاد کنید. اطلاعات، محمود صالحی را باید آزاد کنید. شما با محمود صالحی  روبرو نیستید. شما با جنبش گارگری روبرو هستید!!”.

در سطح بین المللی نیز شارون بارو دبیر کل کنفدراسیون بین اللملی اتحادیه های کارگری درارتباط با بازداشت محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری طی نامه ای اعتراضی در شانزدهم آبان ماه خطاب به خامنه ای از ادامه برخورد با تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان کارگری در ایران انتقاد کرد.  عفو بین المللی نیز این دستگیری را محکوم و استفاده از دست‌بند و پابند برای محمود  صالحی در بیمارستان را “تحقیرآمیز”و ناقض شأن و  کرامت انسانی اعلام کرده است.در این هفته همچنین اکسیونهای اعتراضی در حمایت از محمود صالحی و زندانیان سیاسی در ایران در تورنتو و فرانفکورت بزگرار شد. وسیعا به کارزار در حمایت از محمود صالحی و علیه احکام امنیتی علیه فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض بپیوندیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Shahla.daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com/

١٧آبان ٩٦