گزارش دوم از کمپین  گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی و برای آزادی وی

بنا بر آخرین خبرها محمود صالحی از چهره های سرشناس کارگری که بعد از بازداشتش در ششم آبانماه بدلیل بیماری شدید قلبی به بیمارستان سقز منتقل شده بود، در روز ٢٠ آبان، به زندان مرکزی این شهر بازگردانده شد.

 سامرند صالحی فرزند محمود صالحی با اعلام این خبر چنین میگوید: “کلیه‌های پدر که از کار افتاده و متخصص قلب گفته که ۲۵ درصد قلب پدرم کار می‌کند و نیاز به عمل باز قلب و کار گذاشتن باطری دارد.”. او ادامه داده و میگوید:”قاضی اجرای احکام و دادستان سقز گفتند که این پرونده نیابتی از سنندج است و سنندج باید تصمیم بگیرد. ما به سنندج رفتیم و در آنجا نامه مرخصی پدرم صادر شد. حتی وثیقه ۵۰ میلیون تومانی هم تهیه شده است. اما دادستان سقز حاضر به اجرای آن نشد و پدرم مجدد به زندان برگردانده شده است.”. به گفته خانواده محمود صالحی پزشگ قانونی اعلام کرده است که بدن او تحمل زندان را ندارد. خانواده او و همگان نگران وضع جسمانی محمود صالحی هستند. اما علیرغم همه اینها او را در زندان نگاهداشته اند.

محمود صالحی روزششم آبانماه در حالیکه دستگاه دیالیز به او وصل بود، برای گذراندن یکسال حکم در جلوی درب بیمارستان بازداشت و به زندان سقز انتقال یافت. محبوس نمودن محمود صالحی در شرایطی که وی بدلیل از دست دادن کلیه هایش، هفته ای دوبار بایستی دیالیز شود، و نیز بدلیل مشکلات عدیده قلبی و عروقی همواره باید تحت نظر پزشک باشد، یک جنایت آشکار است. جمهوری اسلامی در قبال جان او مسئول است.

هم اکنون کارزاری گسترده در محکومیت دستگیری وی و برای آزادی او و تمامی زندانیان سیاسی در جریان است.

در هفته ای که گذشت در نونزدهم آبانماه ٧ تشکل کارگری به اسامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری طی بیانیه ای مشترک در دفاع از محمود صالحی خواستار آزادی بدون قید و شرط وی شده و عواقب ناشی از وارد شدن هرگونه لطمات جسمانی به او را متوجه بالاترین مقامات قضایی و اجرایی کشور دانستند و قاطعانه چنین اعلام کردند:”ما بدون تردید تداوم چنین سیاست‌هایی، ما تشکل‌های مستقل کارگری و طبقه کارگر ایران را بیش از پیش به صحنه مبارزه علیه ستم و بی عدالتی خواهد کشاند. بیانیه ٧ تشکل کارگری در حمایت از محمود صالحی نشانی از صف متحد کارگران علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض است.

امضاء کنندگان این بیانیه مشترک هر یک جداگانه قبلا نیز طی بیانیه هایی دستگیری محمود صالحی را محکوم و خواست آزادی فوری او و با تاکید بر کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات و آزادی کارگران زندانی دیگر چون رضا شهابی، محمود بهشتی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و تمامی زندانیان سیاسی خواستار لغو تمامی احکام امنیتی صادر شده علیه کارگران، معلمان و مردم معترض شده اند.

در هفته گذشته همچنین ٥٣٦ نفر از فعالین کارگری، فرهنگی و اجتماعی با امضا و انتشار بیانیه ای از محمود صالحی فعال کارگری در بند حمایت کردند.

جدا از تشکلهای کارگری نامبرده، همچنین جمع هایی از کارگران و معلمان از جمله جمعی از کارگران و فعالین اجتماعی به اسامی عبدالله بلواسی، واحد سیده، یوسف آب خرابات، یدی قطبی، عباس کریمی، فردین میرکی، بهرام گرگان، سید علی حسینی و یدی صمدی، جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهرستان بانه، جمعی از معلمان، کارگران و مردم معترض، جمعی از فعالین کارگری، اجتماعی و معلمان مریوان، جمعی از فعالین علیه بیکاری- تهران، سنندج و کامیاران بازداشت محمود صالحی را به شدت محکوم کرده و خواهان  آزادی بدون قید وشرط او شده اند.

در همین رابطه رهبران و چهره های شناخته شده کارگری از جمله جوانمیر مرادی، جعفر عظیم زاده،  بهنام ابراهیم زاده، پروین محمدی، عثمان اسماعیلی در بیانیه های اعتراضی خود انزجارشان را علیه دستگیری محمود صالحی اعلام داشته و خواستار آزادی فوری وی و لغو تمامی احکام صادر شده امنیتی برای فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض شده اند.

گفتنی است که کمیته دفاع از محمود صالحی با سخنگویی همسر وی خانم نجیبه صالح زاده و حضور فعال فرزندانش سامرنند و سیامند صالحی نقش ارزنده ای در پیشروی این کارزار که اساسا کارزاری علیه امنیتی کردن مبارزات است، داشته اند و الگوی خوبی از نقش خانواده ها در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بدست داده اند.

در سطح بین المللی نیز  اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال)، شارون بارو دبیر کل کنفدراسیون بین اللملی اتحادیه های کارگری درارتباط با بازداشت محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری طی نامه ای اعتراضی در شانزدهم آبان ماه خطاب به خامنه ای از ادامه برخورد با تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان کارگری در ایران انتقاد کرد.  عفو بین المللی نیز این دستگیری را محکوم کرده است. همچنین اکسیونهای اعتراضی در حمایت از محمود صالحی و زندانیان سیاسی در ایران در خارج کشور از جمله در تورنتو، استکهلم و فرانفکورت بزگرار شده است. وسیعا به کارزار در حمایت از محمود صالحی و علیه احکام امنیتی علیه فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض بپیوندیم.کمپین برای آزادی کارگران زندانی-

٢٤آبان ٩٦

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Shahla.daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com/