اتحادیه سراسری کارگران تولیدی استرالیا با حمایت خود از کارگران زندانی خواستار انزوای سیاسی جهانی جمهوری اسلامی شدند.

بدنبال تلاش های ارسلان ناظری از همکاران کمیته همبستگی بین المللی کارگری- ایران و کمپین برای آزادی کارگران زندانی، رئیس اتحادیه سراسری کارگران تولیدی استرالیا قطعنامه ای را که در آپریل سال گذشته از سوی این اتحادیه به تصویب رسیده بوده را در هیات اجرایی این اتحادیه طرح کرد و این قطعنامه مورد تصویب مجدد قرار گرفت. رهبری این اتحادیه بار دیگر بر همبستگی خود با کارگران ایران و آزادی فوری کارگران زندانی تاکید گذاشت و خواست انزوای جهانی جمهوری اسلامی را مورد تاکید قرار داد. متن فارسی و نسخه اصلی این نامه که خطاب به خامنه ای است، ضمیمه است

کمپین برای آزادی کارگران زندانی ٢ سپتامبر ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com
siyavesazeri@hotmail.com
http://free-them-now.blogspot.com
http://free-them-now.com

٢ سپتامبر ٢٠١٤
به رهبر جمهوری اسلامی ایران

عالیجناب
من بنمایندگی از طرف هیئت اجرایی خودمان بدین وسیله مایلم شما را در جریان مصوبه ای که بتصویب هیئت اجرایی ما رسید و حاوی مفاد زیر است قرار دهم. هیئت اجرایی:
١- پشتیبانی خودرا از کارگران در ایران اعلام می کند و خواستار ازادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی میباشد.
٢- جمهوری اسلامی ایران را برای تعقیب فعالین کارگری و همه مخالفان سیاسی محکوم میکند.
٣- از مبارزات کارگران و مردم ایران برای ازادی، حق تشکل و اعتصاب، رفاه و برابری و عدالت و یک زندگی انسانی دفاع می کند.
٤- هیئت اجرایی خواهان منزوی کردن سیاسی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، بایکوت این حکومت از سازمان جهانی کار و تمام نهادهای کارگری دنیا میباشد.

بماثبه اقدامی برای اجرای این مصوبه، من بنمایندگی از طرف بیشتر از صدهزار عضو این اتحادیه این نامه را برای تان می نویسم تا به شما اعلام کنم که اتحادیه سراسری تولید کنندگان استرالیا رفتار حکومت شما نسبت به کارگران و مردم ایران را محکوم میکند و به حکومت شما تاکید میکند که همه کارگران زندانی، زندانیان سیاسی، از جمله رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده که هم اکنون در اعتصاب غذا بسر میبرد، باید فورا آزاد شوند.

اندرو دیتمر: رئیس سراسری اتحادیه
رونوشت: محمود بابایی سفیر ایران در کنبرا