اعتراض گسترده علیه جنایت اسید پاشی بر روی زنان

اسید پاشی بر روی زنان، با موجی از خشم و اعتراض دراصفهان و تهران و شهرهای مختلف تبدیل شد. مردم با شعارهای اسید پاشی محکوم است، اسید پاشی داعشه، حجاب به زور نمیشه، قوانین ضد زن ملغی باید گردد و دهها شعار اعتراضی دیگر خشم خود را نسبت به عمل جنایتکارانه و کل بساط ستم کشی زن در جامعه اعلام کردند. اوج این اعتراضات در سوم آبانماه بود که طی قراری از قبل تعیین شده در شهرهای مختلف اصفهان، تهران، مشهد، شیراز، اهواز، تبریز، سقز، برپا شد. دانشجویان دانشگاه تهران، پلی تکنیک، علم وصنعت و نوشیروان بابل نیز به این اعتراضات پیوستند. در همین راستا ١٤ زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر در اعتراض به این عمل جنایتکارانه بیانیه دادند و با اعلام یک روز اعتصاب غذا همبستگی خود را با این فراخوان اعلام داشتند. از جمله در لیست این زندانیان بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی دو فعال کارگری را می بینیم که بخاطر مبارزاتشان در دفاع از حقوق کارگر و با خواست یک زندگی انسانی در زندانند. در همین روز رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان و از معلمان معترض در بند که ٦ سال حکم زندان دارد با شعری پراحساس نفرت و انزجار خودرا از ارتجاع ضد زن ابراز کرده و از اعتراضات زنان اعلام پشتیبانی نموده است.

اسید پاشی بر روی زنان، تلاشی برای سرکوب کل جامعه است. مردم در مقابل این عمل جنایتکارانه ایستاده اند. اعتراض علیه اسیدپاشی بر روی زنان و تعرض بر آنان دارد به اعتراضی سراسری و گسترده تبدیل میشود. حمایت فعال از این اعتراضات امر همه کارگران و کل جامعه است.

همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٥ آبان ۱۳۹۳ ٬ ٢٧ اکتبر ۲۰۱۴

Shahla_daneshfar@yahoo.com

siyavesazeri@hotmail.com