بهنام ابراهیم زاده در وضعیتی نگران کننده بسر میبرد با کارزاری جهانی از بهنام ابراهیم زاده و خواستهایش حمایت و پشتیبانی کنیم

اطلاعیه شماره ٢٠٦

امروز ١ دی بیستمین روز است که بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری در اعتصاب غذا بسر میبرد و سه روز است که او در اعتصاب غذای خشک بسر میبرد. بنا بر خبرهای منتشر شده بهنام در وضعیت جسمانی نگران کننده ای بسر میبرد و در این مدت دو بار بیهوش شده و دچار افت شدید خونی شده است . امروز صبح  نیز بخاطر بیهوشی به درمانگاه انتقال یافت و بعد از زدن سرم دوباره به بند ١ اندرزگاه زندان رجایی شهر انتقال داده شد. بعد از بازگشت به بند بهنام احساس بی حسی کامل در پاها و میانه بدن خود کرده و هم اکنون دارای ضعف شدیدی است و حاضر به وصل کردن سرم نیست و به عنوان اولین خواست خواهان  بازگشت به بند زندانیان سیاسی، به سالن ١٢ زندان است.

بهنام از ١٢ آذر ماه که برای محاکمه به اتهام “ارتباط با احمد شهید و منافقین” به دادگاه برده شده بود و به بند ١ اندرزگاه زندان رجایی شهر که بند ویژه قاتلین و معتادان به مواد مخدر است، در اعتصاب به غذا به سر میبرد.  او به انتقالش به بند ١ اندرزگاه رجایی شهر، و پرونده سازی عليه او و زیر پا گذاشتن قانون تفکيک جرایم معترض است. بهنام ابراهیم زاده با نامه ای از درون زندان و توضیح وضع اسفناک این بند صدای اعتراض ٧٠٠٠ زندانی در این زندان است.

بهنام  بخاطر دفاع از حقوق کارگران و حقوق کودک در زندان است و در زندان نیز همچنان صدای آزادیخواهی و انسانیت را فریاد میزند، از همین روست که دوباره او را به دادگاه میبرند و برایش پرونده سازی میکنند.

با کارزاری جهانی از خواست بهنام و اعتراضش حمایت کنیم. با همبستگی ای جهانی فشار را از روی بهنام و زندانیان در بند برداریم و به بهنام اطمینان دهیم که ما صدای اعتراض او و کارگران در سطح جهان هستیم و بخاطر سلامت جانی اش از او میخواهیم که به اعتصاب غذایش پایان دهد.

بهنام ابراهیم زاده چهارمین سال محکومیت خود را طی میکند. قرار عمل جراحی داشته است. اما جلادان جمهوری اسلامی مانع درمان او شده اند. این درحالیست که نیما فرزند او که به بیماری سرطان مبتلاست تحت درمان و معالجه است. بهنام باید فورا آزاد شود. او باید تحت درمان و معالجه پزشکی قرار گیرد و در کنار فرزند  بیمار و خانواده اش باشد.

وضعیت بهنام ابراهیم زاده نگران کننده است. با کارزاری جهانی صدای بهنام ابراهیم زاده باشیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١ دی ۱۳۹۳ ٬ ٢٢ دسامبر ۲۰۱۴

Shahla_daneshfar@yahoo.com

siyavesazeri@hotmail.com

http://free-them-now.com