وضعیت بهنام ابراهیم زاده بشدت اضطراری است اگر به خواست او جواب داده نشود از فردا دست به اعتصاب غذای خشک میزند

 

 

اطلاعیه شماره ٢٠٨

 امروز ٥ دی ماه ( ٢٦ دسامبر) ، بیست و چهارمین روز اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده است. بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده و محبوب کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک بخاطر انتقال خود به بند ١ اندرزگاه رجایی شهر از ١٢ آذر ( ٣ دسامبر) که بند نگهداری زندانیانی است که مرتکب قتل شده و یا قاچاق مواد مخدر کرده اند، در اعتراض است و خواهان فوری بازگشت به بند زندانیان سیاسی، سالن ١٢ این زندان است. بهنام در روز ٢٨ آذر (١٩ دسامبر) دست به اعتصاب غذای خشک زد و با وعده رسیدگی به خواستش روز اول دی ماه (٢٢ دسامبر) به اعتصاب غذای خشک خود پایان داد. اما با گذشت ٥ روز این وعده محقق نشده است و بهنام  اعلام کرده چنانچه تا فردا ٦ دیماه (٢٧ دسامبر) به خواستش رسیدگی نشود بار دیگر اعتصاب غذای خشک را از سر خواهد گرفت. اگر بهنام فردا به اعتصاب غذای خشک دست بزند، جانش بشدت در خطر قرار میگیرد. وضعیت بهنام اضطراری است با کارزاری جهانی به حمایت از بهنام بشتابیم و با دادن اطمینان به او، کاری کنیم که ناگزیر نباشد که به اعتصابش ادامه دهد. جمهوری اسلامی در قبال جان بهنام ابراهیم زاده و همه زندانیان سیاسی مسئول است. بهنام ابراهیم زاده باید فورا آزاد شود. بهنام باید تحت درمان پزشکی قرار گیرد. بهنام و همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندان

٥ دی ۱۳۹۳ ٬ ٢٦ دسامبر ۲۰۱۴

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

siyavesazeri@hotmail.com

http://free-them-now.com

 Free Them Now

Campaign to free jailed workers in Iran