امروز بیست و پنجمین روز اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده از رهبران کارگری در زندان رجایی شهر است.

خواست او بازگرداندن فوری او به بند زندانیان سیاسی سالن ١٢ است. امروز ٢٧ دسامبر بهنام به جای انتقال به بند زندانیان سیاسی به بند دو زندان رجایی شهر منتقل شد. و او با پافشاری بر روی خواستش همچنان دراعتصاب غذا بسر میبرد. بنا بر خبر ها بر اثر اعتصاب غذا معده بهنام دچار خونریزی شده و در وضعیت جسمانی بدی بسر میبرد. خواست فوری دیگر او اجرای فوری قانون تفکیک جرایم است. با حمایت وسیع از بهنام از او بخواهیم که به اعتصاب غذایش پایان داد و به او اطمینان دهیم که ما پیگیر خواستهای او و همه زندانیان سیاسی و خواستار آزادی فوری آنان از زندان هستیم. بهنام ابراهیم زاده باید فورا آزاد شود. تحت مداوا قرار گیرد و کنار فرزندش نیما که به خاطر بیماری سرطان تحت درمان است باشد. بهنام و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شود
کمپین برای آزدی کارگران زندانی(Free Them Now)
٢٧ دسامبر ٢٠١٤