جعفر عظیم زاده برای دهم اسفند به دادگاه احضار شده است

به احضار جعفر عظیم زاده وسیعا اعتراض کنیم

به گزارش منتشر شده در سایت اتحاد (اتحادیه آزاد کارگران ایران) جعفر عظیم زاده از رهبران و چهره های سرشناس کارگری، عضوهیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار امضای کارگران، برای صبح روز دهم اسفند ماه به دادگاه انقلاب شعبه خیابان معلم احضار شد.

جعفر عظیم زاده پیش تر در روز دهم آبانماه به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اوین احضار و با اتهامات “اجتماع و تباني برای ارتكاب جرم برضد امنيت داخلي، خارجي و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي” مورد بازپرسی قرار گرفته بود.

جرم جعفر عظیم زاده همچون دیگر کارگران زندانی، دفاع از حقوق کارگران و انسانیت است. جعفر عظیم زاده از سال ١٣٩١ به همراه دیگر همکارانش در جمع هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل مزد در جمع آوری امضا و تجمعات اعتراضی و جلسات مربوط به آن در وزارت کار شرکت داشت. او در همین رابطه در ساعت ١ بامداد دهم اردیبهشت ماه در منزل خود بازداشت و به مدت ٤٦ روز در بند ٢٠٩ زندان اوین محبوس بود. مامورین امنیتی هنگام دستگیری جعفر عظیم زاده کلیه اوراق شناسائی وی را ضبط و در مدت نزدیک به هفت ماهی که از آزادی وی میگذرد از عودت آنها خودداری و از این طریق شرایط سختی را در زندگی روزمره بر وی تحمیل و سعی بر اعمال فشار بر او کرده اند.

جعفر عظیم زاده از بنیان گذاران کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی وبیکار، اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری و جزو شش نماینده ١٠٠٠ کارگری* است که با وکالت خلیل بهرامیان شکایتی را علیه غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی در شعبه ١٥ دادرسی کارکنان دولت مطرح کرده است. از نظر رژیم اسلامی همه این فعالیت ها جرم و تبلیغ علیه نظام است. و در ادامه این تلاش ها و تلاشهای جعفر عظیم زاده برای احقاق حقوق کارگرن است که وی را به دادگاه احضار کرده و میخواهند مورد محاکمه قرار دهند. احضار جعفر عظیم زاده به دادگاه را وسیعا محکوم کنیم.

جمهوری اسلامی رهبران کارگری را زیر فشار میگذارد تا جلوی سازمانیابی اعتراضات کارگری را بگیرد. اجازه ندهیم و رهبران مبارزاتمان را در پناه حمایت وسیع خود قرار دهیم.

دفاع از جعفر عظیم زاده، دفاع از خواست افزایش دستمزدها، دفاع از حق تشکل و دفاع از حقوق پایه ای همه کارگران است وسیعا او را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دهیم.

طومار اعتراضی بنویسیم و به احضار جعفر عظیم زاده و فشارهایی که بر روی رهبران کارگری وارد میشود اعتراض کنیم. این احضار ها و فشار ها باید فورا متوقف شود.

همه کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند
کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٤ دی ۱۳۹۳ ٬ ٤ ژانویه ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com
siyavesazeri@hotmail.com
http://free-them-now.com

Free Them Now
Campaign to free jailed workers in Iran