اطلاعیه شماره ۹۹: بازگشت رضا شهابی به زندان

رضا شهابی به زندان اوین بازگردانده شد 

در اطلاعیه قبلی به اطلاع رساندیم که جانیان اسلامی با تمدید مرخصی رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد موافقت نکرده است. قرار بود امروز ۲۶ فروردین رضا خود را به زندان معرفی کند. بدین ترتیب رضا شهابی در ساعت هفت عصر امروز دوباره به زندان بازگردانده شد. گفتی است که تعدادی از دوستان و همکاران رضا او را به علامت اعتراض به بازگرداندنش به زندان همراهی کردند. اعتراض برای آزدی رضا شهابی و همه کارگران زندانی ادامه داد.

رضا شهابی ۶سال حکم زندان داشت که پس از اعتراضات فراوان اعلام شد که دو سال آن کاهش یافته است. رضا سه سال از حکم خود را در زندان رژیم اسلامی سپری کرده است. رضا شهابی بخاطر شکنجه هایی که در زندان بر او وارد شد به مرز فلج شدن رسید و زیر فشار اعتراضات خودش و کارزار جهانی با مرخصی او برای درمان و معالجه بیماری هایش موافقت شده بود. با وجودیکه رضا هنوز به معالجه و  درمان نیاز دارد و بازگشت او به زندان میتواند دوباره وضعیت جسمانی او را به وخامت بکشاند اما به زندان بازگرانده شد.

علاوه بر رضا شهابی با تمدید مرخصی بهنام ابراهیم زاده یکی دیگر از رهبران سرشناس کارگری نیز موافقت نشده است. این درحالیست که نیما تنها فرزند او به علت ابتلا به بیماری خطرناک سرطان خونی در بیمارستان محک بستری است. و بازگرداندن وی به زندان میتواند صدمات جانی بسیاری برای فرزند او داشته باشد. بهنام ابراهیم زاده 5 سال حکم زندان دارد که سه سال آن را سپری کرده است. بهنام بخاطر شکنجه هایی که در زندان بر وی وارد شده 75 درصد شنوایی گوش چپش را از دست داده و از ناحیه گردن آسیب دیده است. اما به دلیل بیماری فرزندش حتی فرصت رجوع به پزشک و درمان نداشته است.

تصمیم ضد بشری و از ترس و وحشت  رژیم اسلامی برای بازگرداندن رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده بخشی از تلاش رژیم برای فشار آوردن بر رهبران و فعالین کارگری در آستانه اول مه روز جهانی کارگر است. باید وسیعا به این اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی و بازگرداندن رضا شهابی به زندان و احضار بهنام ابراهیم زاده برای معرفی خود به زندان اعتراض کرد. باید در مقابل فشار ها و تهدیدات رژیم اسلامی بر روی فعالین و رهبران کارگری ایستاد. یک خواست همه ما در اول مه روز جهانی کارگری آزادی فوری همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است. از هم اکنون این خواست را بر در و دیوار بنویسیم. همراه با خانواده های کارگری در مقابل زندانها جمع شده و خواهان آزادی فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان شویم. 

۲۶ فروردین ۹۲  ، ۱۵ آوریل ۲۰۱۳

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

Bahram.Soroush@gmail.com

 http://free-them-now.blogspot.com