اطلاعیه شماره 88: تجمع خانواده های زندانی

تجمع دوباره خانواده های کارگران زندانی 

همانطور که در اطلاعیه های قبلی به اطلاع رساندیم طی ده روز اخیر ۶نفر از فعالین و رهبران کارگری در شهر سنندج به اسامی شریف ساعد پناه از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و وفا قادري، سيد خالد حسيني، علي آزادي، بهزاد فرج الهي و حامد محمودنژاد از اعضاي كميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده اند. امروز ۲۶  اسفند همانند چند روز گذشته خانواده های کارگران بازداشتی به همراه تعدادی از مردم شهر سنندج در مقابل اطلاعات این شهر دست به تجمع زدند و خواهان آزادی فوری عزیزان خود شدند. این حرکت اعتراضی از ساعت ۹ صبح تا دو نیم بعد ازظهر ادامه داشت. خانواده های کارگران بازداشتی که در این مدت مرتبا با وعده و وعید سرکوبگران رژیم روبرو شده اند، امروز با حمله به درهای ورودی اطلاعات و با کوبیدن مشت و لگد به آن خواهان آزادی عزیران خود شدند.  سرکوبگران جمهوری اسلامی از ترس گسترش اعتراضات خانواده ها  و پیوستن مردم بیشتری به آنها فوری تقاضای نیروی کمکی کردند. بلافاصله دهها نفر از نیروهای سرکوبگر رژیم در اطراف اداره اطلاعات مستقر شدند. تجمع امروز خانواده های دستگیر شدگان و مردم آزادیخواه سنندج در ساعت دو نیم بعد از ظهر خاتمه یافت. اما آنان اعلام کردند تا آزادی همه کارگران دستگیر شده به تجمعات و اعتراضات روزانه خود در مقابل نهادهای سرکوبگر رژیم ادامه خواهند داد.

وفا قادري، سيد خالد حسيني، علي آزادي، بهزاد فرج الهي و حامد محمود نژآد از فعالين شناخته شده كارگري در شهر سنندج در ۱۷ اسفند دستگير شده اند و شريف ساعد پناه يكي ديگر از فعالين كارگري سرشناس در اين شهر در ۲۰ اسفند دستگير گرديده است.

 با تمام قوا براي آزادي اين كارگران تلاش كنيم. وسيعا به تجمعات خانواده ها در مقابل اداره اطلاعات رژيم اسلامي در سنندج بپيونديم و كاري كنيم كه همه كارگران زنداني در اين شهر قبل از فرارسيدن سال نو در كنار خانواده هايشان باشند.

همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

, Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com