اطلاعیه شماره ۹۷: مخالفت با مرخصی بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی

جانیان اسلامی با مرخصی بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی مخالفت کردند

بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک و رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد دو تن از رهبران محبوب کارگری هستند. این دو فعال کارگری در موقعیتی اضطراری و زیر فشار کارزاری جهانی تحت عنوان مرخصی از زندان آزاد شدند. رضا شهابی

نیما تنها فرزند بهنام ابراهیم زاده بخاطر ابتلاء به بیماری خونی خطرناک بیش از سه ماه است در بیمارستان محک تهران بستری است. به همین علت نیز رژیم اسلامی ناگزیر به موافقت با مرخصی او شده بود. بهنام روز ۲۰ فروردین برای تمدید مرخصی اش به مقامات قضای جمهوری اسلامی مراجعه کرد، اما آنان به او اعلام نمودند که وزارت اطلاعات با مرخصی وی مخالفت کرده است و ظرف چند روز آینده باید خود را به زندان اوین معرفی کند. بهنام ۵سال حکم زندان دارد که  سه سال آن سپری شده است. جرم او مبارزاش در دفاع از حقوق کارگران و حقوق کودک است.  بهنام در این مدت  بخاطر بیماری فرزندش حتی نتوانسته است برای معالجه بیماریهایی که در زندان و زیر شکنجه جانیان اسلامی پیدا کرده است، اقدامی کند. بهنام بخاطر شکنجه هایی که شده ۷۵ درصد شنوایی گوش چپش را از دست داده است و از ناحیه مهره های گردنش رنج میبرد.

رضا شهابی نیز که بخاطر شکنجه های رژیم اسلامی در زندان، وضعیتش آنچنان وخیم شده بود که خطر فلج شدن وی را تهدید میکرد و به همین جهت و در نتیجه اعتراضات خود وی و کارزاری جهانی در حمایت از او، بصورت مرخصی  آزاد شده بود، اکنون باید  خود را به زندا ن معرفی کند. رضا شهابی ۴سال حکم زندان دارد و جرم او دفاع او از حقوق کارگران و تلاش برای ایجاد تشکل خود، سندیکای شرکت واحد است. 

بازگرداندن بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی به زندان یک جنایت آشکار است. باید وسیعا در مقابل آن ایستاد. نباید بگذاریم بهنام و رضا به زندان بازگردانده شوند. بهنام باید در کنار فرزند بیمارش نیما باشد. با کارزاری جهانی وسیعا به این تصمیم جنایتکاران رژیم اسلامی اعتراض کنیم.

به هر شکل که میتوانید با “کمپین برای آزادی کارگران زندانی ” در دفاع از بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی با ما همکاری کنید. با طومارهای اعتراضی خود این تصمیم جایتکارانه رژیم اسلامی را محکوم کنید و خواهان ازادی فوری آنها و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان شویم. 

۲۱ فروردین ۹۲، ۱۰آوریل ۲۰۱۳

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

Bahram.Soroush@gmail.com

 http://free-them-now.blogspot.com