اطلاعیه شماره ۹۴: معالجه محمد جراحی

محمد جراحی تحت معالجه درمانی قرار گرفت 

در اطلاعیه های قبلی  گزارش کردیم که محمد جراحی از فعالین شناخته شده در شهر تبریز و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری، به سرطان غده تیروئید مبتلا شده و جانش در خطر است  و نیاز به درمان فوری دارد. این خبر موجب نگرانی خانواده وی، دوستان و همکارانش وهمگان شده بود. خوشبختانه در آخرین گزارش منتشر شده از سوی  کمیته پیگیری که با وی و خانواده محمد جراحی دیداری داشته اند، با خبر شدیم که وی در بیمارستان “امام رضا” در تبریز تحت عمل جراحی قرار گرفته و سرطانش خوش خیم بوده و خطر رفع شده است. اکنون او تحت نظر بیمارستان بسر میبرد و تیم پزشکی معالجش قرار است در ۲۶ فروردین ماه جلسه کمیسیون پزشکی داشته باشند.

گفتنی است که جانیان اسلامی زندانیان سیاسی را حتی در دوران معالجه و درمان نیز زیر نظر و پیگیرد خود قرار میدهند. بنا بر خبر کمیته پیگیری پزشکی قانونی زندان جمهوری اسلامی به خانواده محمد جراحی اعلام کرده است که دوره درمان و معالجه او بر عهده و تشخیص تیم پزشکی بیمارستان “امام رضا” است و دوره قرنطینه او با نظر پزشکان معالج او در بیمارستان و یا در منزل خواهد بود.

محمد جراحی درخرداد ماه سال گذشته در سال گذشته به همراه شاهرخ زمانی که ۱۱سال حکم زندان گرفته است،  دستگیر و به ۵ سال حبس محکوم گردیده است. جرم او و شاهرخ زمانی همچون همه کارگران زندانی مبارزه برای حقوق کارگران و داشتن یک زندگی انسانی است. محمد جراحی، شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

۱۸  فروردين ۹۳، ۷ آوریل ۲۰۱۳ 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

Bahram.Soroush@gmail.com

 http://free-them-now.blogspot.com