اطلاعیه شماره ۱۰۰: بهنام ابراهیم زاده به زندان اوین بازگردانده شد

با کارزاری جهانی به اقدام جنایتکارانه رژیم اسلامی برای بازگرداندن بهنام ابراهیم زاده به زندان وسیعا اعتراض کنیم

قبلا به اطلاعتان رساندیم که جانیان اسلامی با تمدید مرخصی بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته شده کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری و از فعالین دفاع از حقوق کودک مخالفت کرده است.  امروز ۲۷  فروردین بهنام به زندان اوین بازگردانده شد.این درحالیست که نیما تنها فرزند بهنام به علت ابتلا به بیماری خطرناک سرطان خونی در بیمارستان محک در تهران بستری است و بازگرداندن وی به زندان میتواند صدمات جانی بسیاری برای او داشته باشد. نیما ابراهیم زاده به وجود پدرش نیاز دارد.

گفتنی است که روز گذشته نیز رضا شهابی یکی دیگر از فعالین شناخته شده کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد بدلیل عدم موافقت با تمدید مرخصی اش به زندان اوین بازگشت.با کارزاری جهانی به این اقدام جنایتکارانه رژیم اسلامی و بازگرداندن بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی به زندان اعتراض کینم. بهنام ابراهیم زاده 5 سال حکم زندان دارد که سه سال آن را سپری کرده است. بهنام بخاطر شکنجه هایی که در زندان بر وی وارد شده ۷۵ درصد شنوایی گوش چپش را از دست داده و از ناحیه گردن آسیب دیده است. اما به دلیل بیماری فرزندش حتی فرصت رجوع به پزشک و درمان نداشته است.

رضا شهابی بخاطر شکنجه هایی که در زندان بر او وارد شده  به مرز فلج شدن رسیده بود و زیر فشار اعتراضات خودش و کارزاری جهانی با مرخصی او برای درمان و معالجه بیماری هایش موافقت شده بود. اما با وجودیکه رضا هنوز به معالجه و  درمان نیاز دارد و بازگشت او به زندان میتواند دوباره وضعیت جسمانی او را به وخامت بکشاند ، به اوین بازگردانده شد.

تصمیم ضد بشری و از ترس و وحشت  رژیم اسلامی برای بازگرداندن رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده بخشی از تلاش رژیم برای فشار آوردن بر رهبران و فعالین کارگری در آستانه اول مه روز جهانی کارگر است. باید به این اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی و بازگرداندن بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی به زندان وسیعا اعتراض کنیم. باید در مقابل فشار ها و تهدیدات رژیم اسلامی بر روی فعالین و رهبران کارگری ایستاد. یک خواست همه ما در اول مه روز جهانی کارگری آزادی فوری همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است. همراه با خانواده های بهنام ابراهیم زاده و رضا شهابی، همراه با خانواده های کارگران در بند  در مقابل زندانها جمع شده و خواهان آزادی فوری  و بدون قید و شرط همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شویم. 

۲۷  فروردین ۹۲  ، ۱۶آوریل ۲۰۱۳

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

Bahram.Soroush@gmail.com

 http://free-them-now.blogspot.com