اطلاعیه شماره ۱۰۰: بازجویی خلیل کریمی

 احضار و بازجویی خلیل کریمی از رهبران کارگری در شهر سنندج 

وحشت جمهوري اسلامي از كارگران را بيش از هر زمان در آستانه اول مه هر سال ميتوان به وضوح شاهد بود. حكومت به سراغ رهبران و فعالين شناخته شده كارگري ميرود و تلاش ميكند از آنها را از تدارك اول مه بازدارد. كارگران بايد همين وحشت حكومت را ببينند و هرچه وسيعتر اول مه را با اجتماعات و گردهمايي هاي پرشور خود برگزار كنند. اين درخورترين ترين پاسخ به اين حكومت در برخورد به رهبران كارگري است.

بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران خلیل کریمی از رهبران شناخته شده کارگری در شهر سنندج و از اعضای هیات مدیره این تشکل کارگری صبح روز ۸ اردیبهشت و در آستانه روز جهانی کارگر توسط اطلاعات رژیم اسلامی در این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت و قرار است که روز ۹ اردیبهشت مورد محاکمه قرار گیرد. این بازجویی از ساعت هشت صبح این روز  توسط چندین مامور امنیتی در اداره اطلاعات شهر سنندج انجام گرفت و مامورین امنیتی رژیم اسلامی با اعلام اینکه وی در حال هماهنگی برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج است، تلاش کردند که با غیر قانونی خواندان اتحادیه آزاد کارگران ایران و اتهامات مختلف وی را وادار به استعفا از این تشکل کارگری کنند. اما خلیل کریمی عضویت در تشکل کارگری را حق کارگران دانسته و زیر بار این فشار نرفت  و بر حق کارگران برای برگزاری مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر تاکید گذاشت. بدنبال این بازجویی خلیل کریمی در ساعت ۱۲.۳۰ ظهر توسط مامورین امنیتی جمهوری اسلامی به شعبه چهار دادیاری دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در شهر سنندج منتقل و همانجا برای او پرونده قضایی تشکیل شد و به وی ابلاغ گردید که روز ۹ اردیبهشت ساعت ۹ صبح جهت محاکمه در این شعبه حاضر باشد.

جمهوری اسلامی از برگزاری اول مه در شهرسنندج  که به شهر اول مه‌ها شهره یافته و جایگاه مهمی در بزرگداشت این روز مهم دارد، میترسد. احضار، بازجویی و محاکمه خلیل کریمی، نشانه اي از ترس آن از چنین رویدادی آنهم در شهر سنندج است. کارگران در مقابل این تعرضات خواهند ایستاد. مردم سنندج الگوهای خوبی از مبارزه در دفاع از رهبران کارگری و چهره‌های سیاسی محبوب خود دارند.

۸  اردیبهشت ۹۲  ، ۲۸آوریل ۲۰۱۳

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 شهلا دانشفرShahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروشBahram.Soroush@gmail.com

 http://free-them-now.blogspot.com