اطلاعیه شماره ۱۰۸:جانیان اسلامی بهنام ابراهیم زاده را به زندان بازگرداندند

 با کارزاری جهانی برای آزادی بهنام و همه کارگران زندانی تلاش کنیم

بهنام ابراهیم زاده از فعالین شناخته شده کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک امروز بعد از ظهر ۱۹ خرداد به زندان بازگردانده شد. جانیان اسلامی بهنام را به زندان باز گرداندند، در حالی که نیما تنها فرزند او بدلیل ابتلاء به بیماری سرطان بستری است و پزشکان معالجش بر ضرورت وجود وی در کنار فرزند بیمارش تاکید گذاشته اند واین را حتی پزشکی قانونی رژیم نیز تاکید کرده است. بعلاوه اینکه خود بهنام نیز در مدتی که به مرخصی آمده بود، فرصت معالجه و درمان بیماریهایی که زیر شکنجه رژیم اسلامی در زندان به آنها مبتلا شده است، را پیدا نکرد. بهنام بخاطر شکنجه‌های زندان از درد گوش و گردن رنج میبرد و  ۷۵ درصد شنوایی گوش چپ خود را از دست داده است.این اقدام جنایتکارانه رژیم اسلامی نه تنها شکنجه و فشاری بر روی بهنام ، بلکه بر روی نیما فرزند بیمار او و همسرش زبیده حاجی زاده است. بهنام باید فورا از زندان آزاد شود. بهنام باید کنار فرزندش نیما باشد.

بهنام ابراهیم زاده بخاطر مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگران و حقوق کودک به ۵ سال زندان محکوم شده است و به این جرم از سال ۸۹ تا کنون در زندان است. با تمام قوا برای آزادی فوری بهنام ابراهیم زاده تلاش کنیم. صدای بهنام ، صدای نیما و صدای این خانواده در سطح جهانی باشیم. به هر شکل که میتوانیم برای آزادی بهنام ابراهیم زاده تلاش کنیم. در محکومیت این اقدام جنایتکارانه رژیم و بازگرداندن وی به زندان طومار‌های اعتراضی تهیه کنیم. به سازمان جهانی کار که هم اکنون کنفرانس سالانه‌اش در ژنو در جریان است و رژیم اسلامی نیز از جمله هیات‌های شرکت کننده در این اجلاس است، فشار بیاوریم و با اعتراض به مماشات آن با رژیم اسلامی ، خواهان حمایت وسیع جهانی در محکوم کردن سرکوبگری‌های رژیم اسلامی و آزادی فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان شویم.

 ۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی فرصت مهمی است که میتوانیم با کارزاری جهانی برای آزادی بهنام و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی فشار بیاوریم.

  کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

۱۹ خرداد ۹۲، ۹ ژوئن ۲۰۱۳

شهلا دانشفرShahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش،  Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com