اطلاعیه 114: جان محمد جراحی در خطر است

بنا برگزارش منتشر شده از سوی کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری محمد جراحي از اعضای این کمیته و از چهره های شناخته شده کارگری در شهر تبریز كه ماههاست به دلیل شرایط غیر انسانی زندان بيمار است، از جانب نهاد ها و مقامات زندان جمهوری اسلامی با موانع گو ناگونی رو در رو  است.

محمد جراحی قبلا نیز بدلیل مشکل غده تیروئید که سرطانی شده بود، زیر عمل جراحی قرار گرفت و جنایتکاران اسلامی وی را بعد از عمل به بیمارستان بازگرداندند. او اکنون به درمان فوری بیماریهایش نیاز دارد و با وجود اینکه خانواده محمد جراحی كليه هزينه درمان را به حساب بیمارستان واريز كرده اند، اما  متاسفانه چندین روز است که از تاریخ كمسيون پزشكي او میگذرد  و ولی هنوز وی را به بيمارستان منتقل نكرده اند. به گزارش کمیته پیگیری عدم درمان بيماری برای او خطر مرگ در پی خواهد داشت و مسئولين زندان و همچنين قوه قضاييه باید پاسخگوي  عواقب اين عدم مداوای محمد جراحی هستند.محمد جراحی بخاطر مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگران 5 سال حکم زندان دارد و سومین سال آنرا میگذراند.فشار بر روی زندانیان سیاسی، شکنجه دائم جسمی و روحی آنها، حتی جلوگیری از درمان و وادار کردن زندانی به کشیدن دردهای طاقت فرسایی که بخش بسیارش بخاطر شکنجه‌های درون زندان است و فشار بر روی خانواده‌های زندانیان سیاسی، همه و همه از جمله سیاست‌های جنایتکارانه رژیم اسلامی در زندانها است.

زیر همین فشار ها است که افشین اسانلو از فعالین کارگری زندانی، در زندان گوهردشت جان سپرد. نباید گذاشت چنین جنایاتی در زندان تکرار شود. با اعتراضی گسترده خواهان درمان فوری محمد جراحی و آزادی فوری وی از زندان شویم. محمد جراحی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

18 تیر 92 ، 9 ژوئیه 2013

شهلا دانشفرShahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش،  Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com