اطلاعیه شماره 115: جلیل محمدی، وفا قادری، خالد حسینی

جلیل محمدی بعد از 32 روز از زندان آزاد شد

جلیل محمدیبنا بر گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز دوشنبه 17 تیرماه جلیل محمدی عضو این کمیته و از فعالین کارگری در شهر سنندج بعد از 32 روز بازداشت با قرار وثیقه 50 میلیون تومان از زندان آزاد شد. آزادی وی را به او، به خانواده اش و به همگان تبریک میگوییم. در مدت بازداشت جمیل محمودی خانواده وی به همراه تعدادی از مردم  مرتبا برای آزادی وی تجمع کرده و خواهان آزادی او  شدند و این اعتراضات تاثیر مهمی از باخبرماندن منظم خانواده جمیل از وضع وی و آزاد شدن جمیل داشت.

وفا قادری فعال کارگری به یکسال زندان محکوم شد

وفا قادریبنا بر گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، وفا قادري یکی از اعضای دیگر این کمیته توسط قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در شهر سنندج تحت عنوان “اقدام علیه امنیت ملی به یکسال زندان محکوم گردید. این حکم در تاریخ 11 تیر به وکیل وی ابلاغ شده است.

 

صدور حکم 1 سال زندان  برای خالد حسینی

خالد حسینیبه گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری روز شنبه 15 تیر شعبه‌ یکم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در سنندج، خالد حسینی فعال کارگری و عضو دیگری از این کمیته به اتهام “تبلیغ علیه نظام” را به یک سال زندان محکوم کرد. جلسه‌ دادگاهی این فعال کارگری بدون اطلاع وی و به صورت غیابی برگزار شده است.

جرم وفا قادری و خالد حسینی همانند سایر کارگران زندانی دفاع آنان از خواستهای برحق خود و مبارزه برای داشتن حق تشکل است. جمهوری اسلامی به این کارگران فشار آورده بود که از عضویت در کمیته هماهنگی استعفا دهند اما آنها بر حق خود در عضویت در تشکل های کارگری پافشاری کردند.

 

حامد محمودی نژاد  به ” دادگاه” احضار شد

حامد محمود نژاد1حامد محمودی نژاد عضو دیگری از کمیته هماهنگی و از فعالین کارگری شهر سنندج، طی دو احضاريه جداگانه  به تاريخ های 22/4/92 و 2/5/92 به حضور در شعبه يك دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در سنندج فراخوانده شده است.این موارد نشانه گسترش فشار به فعالین و رهبران کارگری است که باید با گسترش اعتراض خانواده ها و مردم آزایخواه پاسخ گیرد. کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا و بی قید و شرط از زندان آزاد شوند.

 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

18 تیر93 ،  9 ژوئیه 2013

شهلا دانشفرShahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش،  Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com