اطلاعیه شماره 116:بهنام ابراهیم زاده چهره شناخته شده کارگری به مرخصی چهار روزه آمد

بنا بر خبر منتشر شده از سوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده فعال شناخته شده کارگری زندانی ، امروز 19 تیر بخاطر وضع وخیم فرزندش نیما که به بیماری سرطان مبتلاست به مرخصی چهار روزه آمد. نگاهداشتن بهنام ابراهیم زاده در زندان یک شکنجه آشکار برای او و پسرش نیما و همسرش زبیده حاجی زاده است و این  زیر فشار اعتراضات و همبستگی جهانی کارگری است که جمهوری اسلامی ناگزیر است به این مرخصی ها تن دهد.  بهنام باید فورا از زندان آزاد و کنار فرزند بیمارش و همسر خود  بماند. به کارزار خود در همبستگی با بهنام ابراهیم زاده و خانواده او و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی ادامه دهیم. نگذاریم بهنام را به زندان بازگردانند. نیما ابراهیم زاده به وجود پدرش در کنار خود نیاز دارد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

 19 تیر 1392، 10 ژوئیه 2013

شهلا دانشفرShahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش،  Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com