اطلاعیه شماره ۱۱۹:به دو هفته کارزار علیه اعدام بپیوندیم

اعدام ابزار حاکمیت رژیم اسلامی است. اين حكومت سی و چند سال است که سرکوب و اعدام میکند تا حاکمیت کند. بهانه جانيان حاكم براي اعدام هرچه باشد٬ هيچ ترديدي نبايد داشت كه ابزار اعدام و كشتار ابزاري براي مرعوب كردن جامعه و عقب راندن اعتراضات بحق ما مردم است. رژیم اسلامی هر گاه هراسی از به میدان آمدن مردم داشته موج اعدامهایش را گسترش داده است. اکنون نیز بعد از مضحکه انتخاباتي اخير و در عرض  يک ماه بيش از صد نفر اعدام شده اند. باید در برابر این اعدامها به هر شكل ممكن ایستاد.

از سوی کمیته بين المللي عليه اعدام و  سازمانها و نهادهاي عليه اعدام و احزاب و سازمانهای سیاسی مختلف کارزاری دو هفته ای علیه اعدام از تاریخ ۲۲ ژوئیه تا ۵ اوت اعلام شده است. با تمام قوا به این کارزار بپیوندیم.

 در این کارزار همچنین صدای اعتراضمان را علیه تشدید فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری و مخالفین سیاسی در زندان بلند کنیم. زیر فشار شکنجه های رژیم اسلامی تا کنون دهها زندانی جان باخته و وضعیت سلامتی تعداد بسیاری از آنان به خطر افتاده است. نمونه های اخیر آن قتل افشین اسانلو و پیام اسلامی در زندان است.

کارزار دو هفته ای علیه اعدامها در ایران، در عین حال فرصت مناسبی برای اعتراض علیه سرکوبگری های رژیم اسلامی و اعلام خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان است. ما از همه نهادهای انساندوست و آزادیخواه در سراسر جهان انتظار داریم که با  حمایت از این کارزار و اعلام انزجار خود از اعدامها در ایران، مبارزات کارگران و مردم ایران را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دهند.

اعدام ها باید فورا متوقف شود. کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی فورا از زندان آزاد شوند.

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

۳۱ تير ۱۳۹۲، ۲۲ژوئیه ۲۰۱۳ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com

 Bahram.Soroush@gmail.com

 http://free-them-now.blogspot.com