اطلاعیه شماره ۱۲۰: تشدید فشار بر روی کارگران زندانی

ممانعت از اعزام رسول بداقی به مراکز درمانی

رسول بداقیرسول بداقی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ۴ سال است که در زندان بسر میبرد.  او از سر دردهای شدید رنج میبرد. بخاطر درد شدید روز ۲۲ تیر او به بیمارستان سینا انتقال داده شد. اما با وجود تشخیص “دکتر قینی” پزشک متخصص (جراح مغز و اعصاب) و ضرورت بستری شدن سریع وی، جانیان اسلامی همان روز وی را به زندان بازگرداندند و به او اجازه مداوا  ندادند.

وضع جسمانی رضا شهابی همچنان نگران کننده است

رضا شهابیرضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد در بند ۳۵۰ زندان اوین بسر میبرد. او مدتهاست  که از ناراحتی کمر و گردن و همچنین فشار خون رنج می‌برد. قبلا نیز گردن او زیر عمل جراحی قرار گرفته است.  اما مقامات زندان با مرخصی رضا شهابی و پیگیری وضعیت درمانی‌اش مخالفت میکنند. در بهداری زندان اوین نیز تنها به تجویز داروهای مسکن به او اکتفا کرده‌اند و وی از ویزیت توسط پزشک متخصص نیز محروم بوده است. خانواده رضا شهابی  بار‌ها تقاضای اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان و یا مرخصی درمانی را با مقامات مسئول مطرح کرده‌اند.  اما  با مخالفت آنان روبرو شده است. مسئولین در پاسخ تقاضای مرخصی درمانی رضا شهابی گفته‌اند: “چون وی تازه از مرخصی بازگشته است باید مدتی بگذرد تا دوباره به وی مرخصی داده شود.” بدین ترتیب رضا عملا زیر شکنجه درد و فشار هر روزه قرار دارد.

رضا شهابی بیش از سه سال است که در زندان است و او به ۴ سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

پدرام نصراللهی مجددا دادگاهی شد

پدرام نصرالهیبنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری روز پنج شنبه ۲۷ تیر ، پدرام نصراللهی از فعالین شناخته شده در شهر سنندج و از اعضای این کمیته را در دادگستری جمهوری اسلامی در این شهر مورد محاکمه قرار داد.  جرم پدرام  ارسال پیام  از زندان به مناسبت اول مه روز جهانی کارگر ذکر شده است. او متهم به “فعالیت علیه نظام” است.

پدرام نصراللهی قبلا به همین اتهام محاکمه و به ۱۹ ماه زندان محکوم گردید. وی ۹ و نیم ماه از این مدت را در زندان مرکزی سنندج سپری کرده است.

غالب حسینی به ۱۸ ماه زندان محکوم شد

غالب حسینیبنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری غالب حسینی از فعالین شناخته شده در شهر سنندج و عضو این کمیته در تاریخ ۳۱ تیر در شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در این شهر به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی و وابستگی به احزار خارج کشور به ۱ سال زندان و به اتهام تبلیغ  “علیه نظام” به ۶ ماه زندان محکوم گردید.

 جمهوری اسلامی از متشکل بودن کارگران وحشت دارد. از ابراز وجود فعالین و رهبران کارگری و پیامهای آنان به مناسبتهای مختلف از خارج از زندان و از درون زندان وحشت دارد. از همین رو نیز کارگران زندانی را زیر فشار قرار میدهد تا از تشکلهایشان استعفا دهند. تا بدین ترتیب تشکلهای موجود کارگری را عقب بزند. به فعالین و رهبران کارگری فشار می آورد تا جلوی عرض اندام سیاسی آنان را بگیرد. اما کارگران ایستاده اند وداشتن تشکل، برپایی اول مه و ابراز وجود کردن و حق بیان را از حقوق پایه‌ای خود میدانند.

جمهوری اسلامی همچنین با تشدید فشار و محرومیت‌ها در درون زندان، با گرو گرفتن دارو و درمان کارگران زندانی و زندانیان سیاسی تلاش دارد تا فضای اعتراض در درون زندانها را بخواباند و با ابزار زندان و شکنجه اعتراضات کارگران و کل جامعه را عقب بزند.

 در برابر این فشار‌ها و تعرضات باید وسیعا اعتراض کرد. کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بیمار باید بطور اضطراری و فوری از زندان آزاد شوند و تحت معالجه و درمان قرار گیرند. جمهوری اسلامی در قبال جان و سلامتی آنها مسئول است.

 همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني

۳ مرداد ۱۳۹۲، ۲۵ژوئیه ۲۰۱۳

 

Shahla_daneshfar@yahoo.com

 Bahram.Soroush@gmail.com

 http://free-them-now.blogspot.com