راهپیمایی تعدادی از کارگران اتحادیه ساختمانی و کشتیرانی در سیدنی در حمایت از کارزار دوم اوت و در همیستگی با رضا شهابی و کارگران زندانی

کارگران شعار “رضا شهابی را آزاد کنید”، کارگران ایران را آزاد کنید را سر دادند

روز ٢٩ ژوئیه ارسلان ناظری عضو کمیته همبستگی بین المللی کارگری – ایران و نماینده کمپین برای آزادی کارگران زندانی در استرالیا سازمانده تجمعی اعتراضی در حمایت از کارگران زندانی در ایران بود. این تجمع در پاسخ به فراخوان به اعتراضی سراسری از سوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی و در حمایت از سه تن از رهبران کارگری زندانی رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی، برپا شده بود. گزارش ارسلان ناظری از این تظاهرات پرشور و به یاد ماندنی را در زیر میخوانید:

فعالین کارگری دو اتحادیه کارگری کشتیرانی و ساختمانی، از حمایت کنندگان این کمپین و این روز اعتراضی بودند. در این تظاهرات دهها نفر از کارگران کشتیرانی و ساختمانی واحد سیدنی استرالیا به همراه فعالین کمپین برای آزادی کارگران زندانی شرکت داشتند.

تظاهرات از ساعت ١ بعد از ظهر از محل ساختمانی اتحادیه کشتیرانی شروع شد و تظاهرات کنندگان با حرکت به سمت سالن شهرداری محله تان هال و با در دست داشتن پوسترهای کارگران زندانی و شعار گویان دست به راهپیمایی زدند. در این راهپیمایی پرشور شعار های “رضا شهابی را آزاد کنید”، “کارگران ایرانی را آزاد کنید” در خیابانها طنین انداخت.

راهپیمایی کارگران توجه مردم در محل را به خود جلب کرده بود. در انتهای این راهپیمایی در محل سالن شهرداری از سوی ارسلان ناظری و فعالین کارگری شرکت کننده در تظاهرات سخنرانی هایی در همبستگی با کارگران زندانی صورت گرفت. ارسلان ناظری به عنوان سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی در استرالیا سخنانش را شروع کرد و با تاکید بر محرومیت کارگران ایران از حق تشکل، حق اعتصاب و در اعتراض به سرکوبگری های رژیم اسلامی، به مبارزات هر روزه کارگران در ایران برای متشکل شدن و برای خواستهای برحقشان اشاره کرد.

او گفت: ” مادام که از حمایت اتحادیه حرف می زنیم، بگذارید یک خبر با شکوهی را به شما بدهم و آن این است که به دنبال تماس من، هیئت اجرایی واحد سراسری اتحادیه کارگران مونتاز مصوبه ای بتصویب رساند و خواهان اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار شد. من از تمام اتحادیه ها خواهم خواست که عین همین مصوبه را به تصویب برسانند”.

سپس او اولین سخنران تظاهرات را معرفی کرد. ریتا ملیا رئیس اتحادیه ساختمان واحد استان به عنوان اولین سخنران این تظاهرات سخنانش را با ادای احترام به مردم ابرجنیال (بومی) استرالیا اغاز نمود و خوشحالی خود را از شرکت اتحادیه ساختمان و جنگل و مراتع در حمایت از کارگران زندانی در ایران و به ویژه رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی اعلام داشت. او با اشاره به وضعیت رضا شهابی و اعتصاب غذایش بر ضروت همبستگی با کارگران ایران تاکید گذاشت و سخنانش را چنین خاتمه داد:” بگذارید که پیام همبستگی اتحادیه ساختمان را اعلام کنم و خواهان ازادی فوری همه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و عدالت برای کارگران و قائل بودن ارزش و احترام انسانی برای آنان بشوم.

پس از او سخنران دوم از طرف اتحادیه کشتیرانی چنین گفت:”این وضعیت که در ایران رضا شهابی مجبور است برای ابراز درد خودش، برای اجرای عدالت در زندان به اعتصاب غذا دست زند و گرسنگی را تحمل کند تا به عدالت برسد, جای شرم است. شرم, شرم, شرم.

او اعلام داشت که اتحاديه كشتيراني و فدراسیون سراسری کارگران حمل و نقل پشت سر چنین کارگرانی هست که در زندان تا حد مرگ گرسنگی را تحمل می کنند تا ثابت کنند که کارگران شایسته یک زندگی خوب و انسانی هستند.

هر انسانی امروز باید آنچه که الان در ایران می گذرد را محکوم نماید. هر انسانی باید امروز آنچه در نوار غزه می گذرد را محکوم نماید و هر انسانی باید دولت تونی ابد را محکوم نماید. ما کارگران کشتیرانی، ما کارگران ساختمانی، و هر انسان شریف دیگر در جامعه باید در برابر این سبعیت در قبال کارگران زن و مردی که فقط زندگی بهتری را مطالبه می کنند،اعتراض کند. هر انسانی در این دنیا شایسته یک زندگی خوب است. این رفقای کارگر ایرانی نه کمتر از این می خواهند و نه بیشتر.”

سخنران اتحادیه کشتیرانی سپس با تاکیدی دوباره بر ضرورت همبستگی با کارگران زندانی در ایران گفت: ” ما باید از کارگران ایران پشتیبانی کنیم. ما باید حمایت خود را از سیدنی در استرالیا به آنان اعلام کنیم و اطمینان دهیم که این سبعیت در قبال کارگران را نمی پذیریم و باید پایان پذیرد. فدراسیون سراسری کارگران حمل و نقل مرکب از ٦٧٠ اتحادیه و ٦ملیون کارگر مسئولیت دارد که خواهان ازادی فوری این کارگران ایرانی شود. اگر این کارگران آزاد نشوند ما دست به اقدام اعتراضی دیگری خواهیم زد.

ما اینجا در مورد چند تا کارگر از یک محل کار حرف نمی زنیم. ما از ٦ میلون کارگر حرف می زنیم که می گوید دیگه بس است و این چپاول و سرکوب را خاتمه دهید. دست از سر کارگران ایران بکشید. کارگران در سراسر دنیا باید از این کارگران و خواستهایشان حمایت کنند.

حرف ما کارگران اتحادیه کشتیرانی اینست که تا آخرش هستیم. او سپس با سر دادن شعار ” کارگران ایرانی را آزاد کنید” ادامه داد و گفت:” تا زمانی که این کارگران در زندان گرسنگی را تحمل می کنند و تا زمانی که بی عدالتی موجود است، همبستگی بین المللی نیز باید باشد.

سخنران بعدی این تظاهرات آقای جیم از طرف جبهه سوسیالیست بود. او سخنانش را چنین شروع کرد:” من اینجا به شما به رفقای اتحادیه ساختمان کشتیرانی و رفقای ایرانی باید بگویم که ما از طریق رسانه ها در مورد ایران زیاد نمی شنویم. ما معمولا از آنها می شنویم که در مورد سلاح و بمب ایران می گویند. از آنها نمی شنویم که چه بسر انقلاب ١٩٧٩ آمد. من خودم در زمان شاه به ایران رفتم و میدانم که مردم ایران از انقلاب امید هایی داشتند که زندگی را عوض کنند، اما حالا به وضعیتی رسیدیم که کارگران دارند عذاب می کشند. مردم دارند عذاب می کشند و کارگران مجبورند برای دفاع از حق خود در زندان به اعتصاب غذا متوسل شوند.”

او در ادامه سخنانش گفت:”همانطور که دوستان اتحادیه ها گفتند دولت تونی ابد هم می خواهد که اتحادیه ها را سرکوب کند و به کل جامعه و مردم فشار وارد کند. برای مبارزه با این وضعیت باید مبارزه مان را با مبارزات بین المللی ربط دهیم. برای اینکه اگر ما پیروز شویم آنها پیروز می شوند. انها پیروز شوند ما پیروز می شویم. و بالاخره یکی از شرکت کنندگان در دفاع از کارگران ایران سخنرانی کرد.

در محل این تظاهرات میز اطلاعاتی ای از طرف فعالین کمپین برای آزادی کارگران زندانی برپا شده بود و در آن عکس هایی از کارگران زندانی و اطلاعیه های این کمپین در مورد وضعیت کارگران در بند گذاشته شده بود. همچنین این اطلاعیه ها در میان مردم حاضر در محل توزیع شد و تعداد قابل توجهی از مردم حاضر در محل طومار اعتراضی در حمایت از کارگران زندانی را امضا کردند. تظاهرات و راهپیمایی و سخنرانی های پرشور در حمایت از کارگران زندانی در سیدنی یک نمونه جالب از همبستگی با کارگران زندانی در ایران بود. زنده باد همبستگی جهانی کارگری
ارسلان ناظری

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٩ مرداد ۱۳۹۳ ٬ ٣١ ژوئیه ۲۰۱۴
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com