اطلاعیه شماره ١٢٥: صدور حکم ٦ ماه زندان دیگر برای شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی ١١ سال حکم زندان دارد

صبح روز ١٦ شهریور شاهرخ زمانی عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و از چهره های محبوب و شناخته شده کارگری از زندان رجایی شهر به زندان تبریز منتقل گردید تا  به اتهام “توهین به رهبری” مورد محاکمه قرار گیرد. در  این روز شاهرخ زمانی که در حضور دو زندانی دیگر محاکمه میشد، ضمن رد اتهامات در دفاعیه خود اعلام داشت:” در شرایطی که کارگران هیچ تشکل و ابزاری برای دفاع و احقاق حقوق خود ندارند حکومت شما با تعیین یک چهارم دستمزد سطح فقر عملا” در خدمت زالوهای سرمایه دار می باشد که با امنیت ایجاد شده شما به غارت های هزاران میلیاردی دست می زنند که اگر روزنامه های خودتان را مطالعه کنید از ٣٠٠٠ میلیارد تا دزدی علنی ٧٠ میلیاردی بیمه ، ١١ هزار میلیاردی بانکها ، نیروشیمی ، جزیره کیش و بنیاد شهید دلیل بر این مدعاست اما قوه قضاییه شما دو جوان را به خاطر دزدی ٧٠ هزار تومان برای معالجه مادر بیمارشان به دار می آویزد و در عوض فردی به نام بابک زنجانی که خود را بسیجی و فعال اقتصادی می داند برای ١١٧ موسسه تامین اجتماعی یک چک می کشد شما خر را ول کرده اید پالان را می چسبید و در خدمت ادامه سیستم بهره کشی و غارت مولتی میلیاردرها هستید کشور را با رتبه دهمی معدن دنیا بهشت سرمایه داران و جهنم کارگران و ندارها کرده اید و در چنین اوضاعی طبیعی است که شماها به عنوان دشمن محرومین علیه نمایندگان کارگران پرونده سازی کنید و آنها را زندانی کنید چرا که از تشکل و آگاهی کارگران وحشت می کنید.”

بنا بر حکم دادگاه رژیم اسلامی در تبریز در تاریخ ١٦ شهریور،  شاهرخ زمانی علاوه بر حکم قبلی به اتهام “توهین به رهبری” به ٦ ماه  زندان محکوم شد.شاهرخ زمانی  در خردادماه سال ٩٠ بازداشت و به خاطر مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگران به ١١ سال زندان محکوم شد و اکنون سه سال است که در زندان بسر میبرد. شاهرخ قبلا طی نامه ای اعتراض خود را نسبت به بازداشت خود و ١١ سال حکم زندانش و نیز به  فشارها و شکنجه های درون زندان اعلام داشت و خواستار حمایتی جهانی گردید.  شاهرخ زمانی باید فورا آزاد شود. تمام کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٦ مهر ٩٢، ٢٨ سپتامبر ٢٠١٣ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 

Bahram.Soroush@gmail.com 

http://free-them-now.blogspot.com