اطلاعیه شماره ١٢٦: رضا شهابی نیاز به درمان فوری دارد

جمهوری اسلامی در قبال وضع جسمانی رضا شهابی مسئول است

اخبار نگران کننده ای هر روزه از رضا شهابی از چهره های شناخته شده کارگری در زندان بگوش میرسد. مدتهاست که رضا از درد کمر و بی حسی باپ چپ خود رنج میبرد و بعد از فشارهای بسیار بالاخره ساعت ده صبح روز ٢٧ مهر  به بیمارستان امام خمینی انتقال یافت و جانیان اسلامی دوباره در ساعت ١٢ ظهر او را به بند ٣٥٠ اوین بازگرداندند. دو هفته قبل از آن نیز رضا شهابی جهت عکسبرداری به بیمارستان شهدای تجریش اعزام شده بود. طبق  مجوز پزشکان قرار است رضا هر چه زود تر جهت MRI  مجدا به بیمارستان اعزام شود. بنا بر خبر ها بعد از معاینات انجام شده، پزشکان رضا مجددا تاکید کرده اند که وی باید خارج از زندان و با استفاده  از امکانات فیزیوتراپی و آب درمانی تحت معالجه و درمان قرار گیرد.

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد است و بخاطر مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگران  در زندان است. رضا شهابی در زندانهای رژیم اسلامی دچار چنین وضعیتی شده و خطر فلج شدن وی را تهدید میکند و این بخشی از شکنجه رژیم اسلامی در قبال کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است. رضا شهابی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی  باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٨ مهر ٩٢، ٢٠ اکتبر ٢٠١٣ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 

Bahram.Soroush@gmail.com 

http://free-them-now.blogspot.com