اطلاعیه شماره ٢٥٠ : ١٤ نفر از معلمان بازداشتی اعتراضات دهم اسفند فردا محاکمه میشوند

فردا ٢٤ مرداد ١٤ نفر از معلمان بازداشتی دهم اسفند در دادگاه مجتمع قضایی ولیعصر محاکمه میشوند. به این احضارها وسیعا اعتراض کنیم.

ده اسفند نقطه عطف مهمی در دور جدید اعتراضات معلمان بود. در اعتراضات هزاران نفره و سراسری این روز، معلمان با خواستهایی چون افزایش حقوقها به رقمی بالای خط فقر، تحصیل رایگان برای همه کودکان، بازسازی مدارس تخریبی، آموزش یکسان برای کودکان و عدم طبقاتی بودن آموزش به صورت خصوصی و دولتی، گام مهمی به جلو برداشتند و این اتفاق خود پیشروی مهمی برای کل جامعه بود.  تداوم این اعتراضات و سازمانیابی معلمان در مدیای اجتماعی چون تلگرام و غیره، امکان گسترش سراسری این مبارزات و کشیده شدن دامنه آن به سطح جامعه را هر روز بیشتر کرده و جمهوری اسلامی از این اتفاق هراس دارد. بویژه تا همین جا این اعتراضات هزینه سنگینی برای حکومت اسلامی داشته است. از همین رو جمهوری اسلامی فرصت تعطیلات تابستانی را غنیمت شمرده و با احضار معلمان معترض به دادگاه در تدارک تهاجمی گسترده تر بر معلمان و ایجاد شکاف در صفوف اعتراضاتشان است. هدف رژیم عقب زدن معلمان از این پیشروی هاست. نباید این فرصت را داد. احضار معلمان معترض به دادگاه را وسیعا محکوم کنیم و جلوی آن بایستیم.

خصوصا سال تحصیلی جدید نزدیک است و با توجه به اینکه بخش عظیمی از مردم در هزینه تحصیل فرزندانشان درمانده اند و  زمینه های اجتماعی بیشتری برای جلب حمایت از مبارزات معلمان فراهم است، جمهوری اسلامی میکوشد تا سال جدید تحصیلی آغاز نشده، پیشگیری های لازم را انجام داده باشد. مهم است که فرصت را ندهیم و با تجمعات اعتراضاتی خود این تهاجم را عقب بزنیم. مهم است که این ١٤ معلم معترضی که به دادگاه احضار شده اند، را همراهی کنیم و با تجمع اعتراضی خود نشان دهیم که آنها نه فقط با این ١٤ معلم و معلمان دربند بلکه با کل جمعیت عظیم ما معلمان و ما مردم روبرویند.

 جدا از این ١٤ معلم، اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان که در ٦ تیر دستگیر شده است، به زودی محاکمه خواهد شد و معلمان دیگری چون رسول بداقی، محمود باقری، علی اکبر باغانی، عبدالرضا قنبری، علیرضا هاشمی، و محمد علی اگوشی در زندان بسر میبرند. همه معلمان زندانی باید فورا آزاد شوند.

معلمان در حمایت از معلمان دربند کارزاری را اعلام کرده  و خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی  و همه معلمان زندانی هستند. یک خواست مهم دیگر توقف احضارها و تهدید معلمان معترض و پافشاری بر خواستهای برحق آنان است.

خبر احضار ١٤ معلم معترض تظاهرات ١٠ اسفند را  به دادگاه که فردا برگزار میشود، وسیعا انتشار دهیم و به هر شکل که میتوانیم حمایت خود را از این معلمان و از خواستها و مبارزات برحق معلمان اعلام کنید.

معلمان برای پیگیری خواستهایشان برای ساعت ١٠ صبح تا ١٢ ظهر روز ١٣ مهر ، روز جهانی معلم  به تجمع سراسری در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران و ادارات آموزش و پرورش در شهرستانها فراخوان به تجمع داده اند. با تمام قوا از این کارزار حمایت کنیم. و در مورد این فراخوان وسیعا اطلاع رسانی کنیم.

معلمان زندانی باید آزاد شود و احضار معلمان معترض فورا متوقف شد.

٢٤ مرداد ١٣٩٤ ٬ ١٥ اوت   ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com